FelsefeGenel

FELSEFENİN TEMEL SORUNU:

Felsefenin iki temel sorunu olan MADDE ve RUH’un daha öncekini sorusu yada hangisinin sonsuz ya da asli oluşu, hangisinin türeme oluşudur. Felsefenin temel sorununu teşkil eden ya da madde (Varlık- Doğa) başı ve sonu olmayan sonsuz ilktir. Ve ruh (Düşünce-Bilinç) bundan türemiştir. Ya da ruh ( Düşünce-Bilinç) başı ve sonu olmayan sonsuz ilktir. Ve madde bundan türemiştir. İşte birincisi felsefenin Materyalizmin temelini oluşturur.
İkinciye gelince bu ya da şu biçimde felsefi idealizminden gelen öğretilerde bulunur. Bu iki felsefi tutum her ne kadar kendi bünyelerinde tutarlı olan yalnızca bu felsefelerde taban tabana birbirine karşıttır.
İdealiMin en eski biçimi doğadaki olayların maddi olmayan güçlerin etkisi ile açıklamak ve doğayı ruhlar tarafından canlandırılmış olarak kabulden ibarettir. Çok önceleri gelişmiş halklar Cinleri, Perileri
ancak sihirli büyüyle açıklayan güçleri doğadan kaldırıp atmışlardır.
Cin ve Peri çocukları korkutmak için bir masal haline gelmiştir. Bununla birlikte her doğa olayının özel bir Ruhun etkisini gerçekleştirdiği fikri bugün bize yabancı bir fikirde de tüm olarak alındığında dünyanın varolmak için evrensel ruha gereksinmesi olduğu fikri bilindiği gibi özellikle tek tanrılı dinler hala durmaktadır.
MARKSİST ANLAYIŞ ise idealizmin tersine Dünyanın doğası, yani kanunu gereği maddi olduğu evrenin sayısız olaylarının hareket halindeki maddenin başka başka görünümleri oldukları DİYALEKTİK YÖNETİMİ’in ortaya koyduğu gibi, olayların bağlantılarının birbirlerine karşılıklı koşullandırılmalarının hareket halindeki maddenin gelişmesinin zorunlu yasaları oldukları Dünyanın hareket halindeki MADDE ‘nin yasalarına göre geliştiği hiç bir evrensel timi gereksindirmediği ilkesinden hareket eder.
GAZETE KÖK AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
14/10/2021
Victoria/Melbourne

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu