Politika

FAŞİZM ÜZERİNE BAKIŞ! – Umut İLERİ

Sol kesimde Faşizm denilince akla Dimitrov ve onun Faşizm tanımı gelir.
Çoğunluk Faşizm üzerine bir yazı yazdığında verilen referans genellikle Dimitrov’un tanımıdır.

O tanıma geçmeden önce o tanıma dayanak teşkil eden Dimitrov’un “Faşizme Karşı Birleşik Cephe” kitabında ki söylemine bakalım;
“… Kapitalist ülkelerin emekçi kitleleri şimdi çabuk ve kesin bir seçme yapmak zorundadırlar ve bu seçme proletarya iktidarı ile burjuva demokrasisi arasında değil, burjuva demokrasisi ile faşizm arasında olacaktır.” (Faşizme K.Birleşik Cephe)”

Bu çağrının yaşam bulması içinde bu çağrıya uygun bir Faşizm tanımı gerekmektedir.
Onuda şöyle ifade eder Dimitrov;
“Faşizm, finans kapitalin En gerici, En şoven ve En emperyalist unsurların açık terörcü diktatörlüğüdür.” (Faşizm ve İşçi Sınıfı, Sf:11).
Eğer Faşizme karşı Burjuva Demokrasisini savunacaksak, doğal ki müttefiklerimiz, yukarıda ki tanımda yer alan EN lerin dışındaki Burjuva Kesimler olmalıdır.
Ne yazık ki,  bugünde bu tanım çerçevesinde Burjuva Demokrasisi için, Demokrasi Cephesi çağrısı yapan solcularımız var.

Görüldüğü gibi Dimitrov’un Faşizm tanımı sorunlu bir tanımdır.
İkinci Paylaşım savaşı sonrası Faşizm tehditine maruz kalan ülkelerdeki işçi ve emekçi kitleleri kendi burjuvalarını desteklemeye çağırmıştır.
Tıpkı birinci paylaşım savaşında Kautsky’nin, işçi ve emekçileri kendi burjuvalarının yanında saf tutmaya çağırdığı gibi.

Ne yazık ki İkinci Paylaşım Savaşı sonrası, bu politikanın sonucu, Komünist Hareketin son derece güçlü olduğu ülkelerde, Faşizme karşı savaşan Partizanlar silahlarını kendi Burjuva İktidarlarına çevireceklerine, göz yaşları içerisinde onlara teslim etmişlerdir.

22 Mayıs 1943’te Pravda’da “Komünist Enternasyonal Yürütme Komitesi Prezidyumunun Bildirisi” yayınlandı.
Bu bildiriye bakıldığında İkinci Enternasyonalin etkisinin burada da çok yoğun bir biçimde ortaya çıktığını görebiliriz!

Bildiriden bir paragraf,yukarıda ki tezimizin ne denli geçerli olduğunu bizlere göstermektedir.
“Hitlercilerin başlattığı dünya savaşı, çeşitli ülkelerin durumlarındaki farklılıkları daha da arttırdı, Hitlerci tiranlığın uygulayıcısı olan ülkelerle güçlü anti-Hitlerci koalisyona katılan özgürlük tutkunu ülkeler arasında derin bir uçurum yarattı.”

Şimdi burada duralım ve öncelikle bu savaşın ne olduğunu ortaya koyalım.
Biz bu  savaşı Emperyalist Paylaşım Savaşı olarak tanımlıyoruz.
Yazıda ki Anti-Hitlerci koalisyonda ABD, İngiltere gibi ülkeler var ve bu ülkeler Özgürlük Tutkunu ülkeler olarak gösteriliyor.

Sormak gerekir,ne zamandan beri Emperyalist ülkeler özgürlük tutkunu ülkeler oldu???
Bu savaş Hitlerci güçlerle, bu güçlere karşı olan Özgürlük Tutkunu Ülkeler arasında mı yoksa bu savaş Emperyalist Güçler arasında bir Paylaşım savaşı mı?
Ne zamandan beri Marksistler,  Emperyalist Paylaşım savaşlarını, Anti Hitlerci gibi Marksist olmayan kavramlarla açıklıyorlar???

Devam edelim;
“anti-Hitlerci koalisyona dâhil ülkelerde, Hitlerci bloğu en kısa sürede ezmek ve ulusların karşılıklı işbirliğini hak eşitliği temelinde sağlamak için bu ülkelerin hükümetlerinin savaş çabalarına her türlü desteği vermek geniş halk kitlelerinin ve her şeyden önce ilerici emekçilerin kutsal bir görevidir.”

Neymiş ilerici emekçilerin KUTSAL görevi; “Anti Hitlerci” kolalisyonuna dahil ülkelerin savaş çabalarını desteklemek!
Peki kimmiş bu Anti Hitlerci Kolalisyon; ABD,İngiltere,Fransa, vs!
Bu ülkelerin işçi ve emekçilerinin destekliyeceği  hükümetler hangi sınıfın temsilcileri?
Açık söylersek Emperyalist Paylaşım savaşının bir tarafında yer alan ABD, İngiltere, Fransa’nın savaş çabalarına destek istiyor işçi ve emekçilerden Prezidyum Bildirisi!

Oysa Enternasyonalist tavır, işçi ve emekçileri kendi ülkelerinin Burjuvaların elinden siyasi iktidarı almaya yöneltmek olmalı, onları desteklemek olmamalıdır.
Tıpkı Lenin’in birinci paylaşım savaşında işçi ve emekçilere yaptığı çağrı gibi!

Ortaya konan ve işçi ve emekçilere önerilen tavırın Marksizm Leninizm de tek bir adı vardır o da SOSYAL ŞOVENİZMDİR.

Umut İLERİ.

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top