Genel

Eylemlerimiz sisteme karşı yönelmelidir.

Ülkemizde ve bir çok ülkede kitle eylemleri direnişler, grevler, sokak gösterileri, basın açıklamaları yapılıyor. Kural olarak yapılan bütün eylemler sistemin temellerini yıkmaya yönelmeyen daha çok kazanılan hakların geri alınmasına, hak almalara yönelik eylemlerdir. Yani savunma eylemleridir. Devrimci hareket bu eylemleri değerlendirirken, eylem içinde var olmayan talepleri varmış gibi göstermemelidir. Gösterirse bu kitle kuyrukçuluğudur. Devrimciler kitlelerin kuyruğunda değil, en ön saflarda yürümelidir. Günümüzde kuyrukçuluk, kuyruğa takılma devrimci hareketimizin temel zaafıdır.

Ülkemizde siyasi gelişmeler eğemenler arasındaki iktidar kavgasıdır. Al birini vur ötekini . Devrimci hareket kendi bağımsız siyasetini açık ve net olarak yaratma, geliştirme göreviyle karşı karşıyadır. Devrimci hareketin görevi kolera ile sıtma arasında bir tercih yapmak değildir. Devrimci hareket mücadelenin sivri oklarını sadece mevcut olan hükümete yöneltmekle sınırlamamalıdır. Devrimci hareket mücadelenin sivri oklarını sistemin temellerine yöneltmek zorundadır.

Bu faşist devlet sistemi yıkılmalıdır. Sermayenin çıkarlarını koruyan ve savunan hayatı işçilere , köylülere, emekçilere, öğrenci gençliğe zehir eden bu sistem kan emici sömürücü bir sistemdir. Mücadelemiz köhnemiş bu faşist sisteme karşı olmalıdır. Saldırılara karşı savunma yerine karşı koyuş taktiği uygulanmalıdır. faşizmin anladığı dilden konuşmalıyız. Faşizm in tek korkusu örğütlü halkın eyleme geçmiş halidir. Korktukları şeyi yapalım. Örğütlenerek örğütlü olarak karşı koyalım. Birimiz hepimiz için hepimiz birimiz için mantıcıyla hareket edelim. Bir gençimizin kapısı kırılıp tutuklanmasına karşı seyirci kalmamalıyız. Buğün ona yapılanın bize yapılmayacağının garantisi yoktur. Saldırıları püskürtmek için sessiz kalırsak yeni bir saldırıya davetiye çıkarmış oluruz.

Bu faşist sistemin bu barbarlığın elvere alternatifi var. Bu alternatif Sosyalizmdir. Sosyalizm Çalışan üreten emekçilerin sürekli artan maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayan bir sistemdir. Sosyalizme varmak, bu sistemi inşa etmek mümkün ve gereklidir. Sosyalizm insanlığın geleceğidir. Aksi halde insanlığın geleceği yoktur. Eğer sosyalizm işçi sınıfı, köylü sınıfı, emekçi yoksul halk yığınlarının mücadelesi sonunda kazanılmazsa dünyamız insanlığını bekleyen hep birlikte çöküştür. İşçilerin köylülerin emekçilerin ezilen halkların kendi iktidarı için kazanacağı koca bir dünya vardır. Devrimcilerin görevi yaşadığımız gezeğeni barbar bu sistemden kurtarmak devrim ve sosyalizmi gerçekleştirmektir.

GAZETE KÖK/ AVUSTRALYA

HÜSEYİN BİÇER

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top