Politika

Erdoğan ATEŞİN : KAPİTALİST RESTORASYONUN EKONOMİK TEMELLERİ

Erdoğan ATEŞİN : KAPİTALİST RESTORASYONUN EKONOMİK TEMELLERİ

Sosyalist toplumun mülkiyet sistemi, sistemin ekonomiyi bölüşüm ilişkilerinde kullandığı yöntem model, dönüşümünde nasıl olacağını aşağı yukarı bizlere verir. Üretimin bütün unsurlarıyla, üretim araçlarıyla birlikte kolektifleştirilmesi, burjuvazinin bütün sebep ve sonuçlarıyla ortadan kaldırıldığı anlamına gelmez. Çünkü metalar hala bu aşamada parayla alınıp satılıyor ve para piyasa da hala bir dolaşım aracı ve meta ekonomisi geçerlidir. Burjuva hukuk, değişim ve bölüşüm sosyalist toplumda da devam eder.

Emekçiler emeğine ve yeteneklerine göre ücretlendirilirler. Yeteneği çok ve fazla olan, çok ücretlendirilmektedir. Bu kapitalist toplumun tipik bir uygulamasıdır. Ne kadar emek verirsen, o kadar karşılık alırsın. Değişen tek şey, kapitalist toplumda var olan artı değerin ortadan kaldırılmasıdır.

Üretilenler emeğe göre paylaşılır, ihtiyaca göre bölüşümün koşulları bu aşamada hala yoktur. O nedenle sosyalizm geriye dönüşün bütün unsurlarını bu aşamada hala içinde taşır. Sosyalizm süreç içinde, emekçilerin ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ve hayatın bütün alanlarında ki süreçleri tamamen kontrol altına almasıyla sürdürülebilir. Sosyalizmin ilk kuruluş aşamalarında küçük üretim hala varlığını sürdürüyor.

Lenin, geriye dönüşün bütün esaslı tehlikesini küçük üretimden beklemiştir. Lenin, ”küçük üretim, her gün, her saat kendiliğinden ve büyük çapta kapitalizmi ve burjuvaziyi doğurur”der.

Kooperatifçilik bile toplumsal kolektif mülkiyetten geridir, çünkü sınıfsızlık toplumsal kolektifle gelecektir, kooperatifçilikle değil. Bütün üretim ve bütün üretim araçları emekçilerin kontrolüne geçtiğinde, komünizmin toplumsal temeli de yaratılmış olacaktır.

Kapitalist sistem ihtiyaçlarını, kendi pazar çıkarları ilişkisine göre düzenler. Sosyalizm de ise ihtiyaçlar, gerçek insan ihtiyaçları üzerinden belirlenecektir, pazar için değil. Kapitalizm pazar için üretim fazlası üretirken, hem insanı çok kötü kullanıyor, hem de doğayı. Sosyalist toplum, insanla doğa arasındaki ilişkiyi de düzenleyecektir. Sosyalizmin ileri aşamalarında bütün bu çelişkiler yavaş yavaş ortadan kalkar. Metalar piyasada dolaştıkça, para bir değişim aracı ve emeğe göre bölüşüm var oldukça, burjuva hukuk ta hala vardır anlamına gelir.

Sosyalist toplumda ,çalışamayan çocuklar, onların bakımı, kadın-erkek emeğinin ve eşitsizliğinin düzenlenmesi, yaşlıların korunması, bölgeler arasındaki eşitsizlikler, özgürlükler, eğitim, ulaşım, sağlık, konut v.s, hepsi sorun olarak devam edecektir. Bütün bu eşitsizlikler ortadan kaldırıldıkça, sınıfsızlığın önü de açılmış olacaktır. Bütün bu sıraladıklarımız, aynı zamanda geriye dönüşlerinde dinamikleridir.

Küçük üreticiler, küçük mülk sahipleri, bu dönüşümün her zaman temelini oluştururlar. Bu tür unsurlar partide de varlar ve oradan iktidarı kuşatma hevesindedirler. Sovyetlerde ve Çin’de kuşatma bu yöntemlerle oldu. Çünkü bu tür unsurlar işçi sınıfı içinde ,emekçiler içinde kooperatiflerde, devlet organlarında ,kısacası hayatın her alanında karşımıza çıkabilirler.

Demek ki sosyalizm koşullarında çelişkiler hayatın bütün alanlarında devam ediyor.Yine iç ve dış düşmana karşı sosyalizmi koruma göreviyle silahlandırılmış orduda da bu çelişkiler bütün şiddetiyle devam eder.

Erdoğan ATEŞİN

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top