Genel

Erdoğan ATEŞİN : DÖNÜŞEN DEVRİMCİ VE İDEOLOJİK BİLİNÇ, SİYASİ VE AHLAKİ KÜSTAHLIĞIN DORUĞUDUR !!!

Erdoğan ATEŞİN : DÖNÜŞEN DEVRİMCİ VE İDEOLOJİK BİLİNÇ, SİYASİ VE AHLAKİ KÜSTAHLIĞIN DORUĞUDUR !!!

Marksizmden dönmüş revizyonist bütün dönekleri sistem salmış piyasaya, ipini koparan herkes bu koronun içinde geçmişin ”solcusu” ”ulusalcısı” ”devrimcisi” ”sosyalisti” ”komünisti” koro mükemmel!

Bilimsel sosyalizmden uzaklaşan ve dönenler, halktan da uzaklaşıyorlar, emeğe, emeğin haklı kavgasına da yabancılaşarak, karşısına geçiyorlar, yani mevzi değişiyorlar. Emekçilerin karşısında ki mevzilerde silahlanıp, barikat oluyorlar. Bunlar bu ülkenin ciddi meselesi durumuna gelmiş, ve tarihi karşı devrimci ideolojik cepheden zorluyorlar…

Devrimin, devrimcilerin döneklerinden oluşturulan koca bir döküntüler ordusu…Kendi rızalarıyla bu yola girmişler. Örgüt Parti, Devrim, Dava idealleri kafalarda silinmiş, bütün bunların yerini, Alevicilik, Kürtçülük, kimlik, gerici orta çağ inanç ve ritüeller almıştır.

Gerçek devrimci, sosyalist, komünist, bu ideolojik mücadelenin en ön cephesinde bunlarla savaşmadan, devrimci olmanın görevlerini yerine getiremez. Mustafa Suphi’lere kurulan tuzağı tarih okuyanlar bilir, sahte tkp’nin hikayesini de. Burada bunu anlatmak değil amacımız, biz bugünkü tuzağa, kapana dikkat çekmek amacındayız.Tuzak büyük, kapan; kaptığını fena kapıyor ruhunu teslim alıyor kaptığının. Bu büyük rehabilitasyon 12 Eylül askeri faşist darbesi sonrası cezaevlerinde başlatıldı ve başarılıdır şimdilik.

Bu rehabilitasyondan en karlı çıkan ise Alman istihbaratı BND’dir.

MİT bu konuda BND’ye çalışmıştır, hatta MOSAD, CİA ve MI5, MI6 ( Military Intelligence Section ) Birleşik krallık İngiltere’nin iç ve dış istihbaratına da…

Cezaevlerinde rehabilite edilerek dışarıya salınanlar nefesi bu merkezlerde alıyorlardı ve oralarda devşirildi.

Dahada vahimi, dışarıda aranır pozisyonda olanların yüz de yüzü bu merkezlere sığındı…Tabi ki bunun bir bedeli olmalıydı! 12 Eylül sonrası özellikle Kuzey Irak ve toplamda Kürt coğrafyası ve Orta Doğu CIA ve Mossad elemanı kaynıyordu… Misyon ve hedef büyük olunca, pastadan pay kapmaya çalışanların sayısı da kabarık oldu. Hatta Türkiye’de kilise kilise dolaşarak ayin anlatan budalalara tanıklık ettik…

Karen Fogg, Dersim’in ( Ovacık ) Pulur ilçesinin Ziyaret köyünden çıkan Munzur gözelerine kadar gelmişti. Kimlerin bu hanımefendiyi oraya getirdiğini çok iyi biliyoruz, ismi/ isimleri çokta önemli değil…

İhanetin kol gezdiği dönemler, dağ başlarında büyük komplolarla onar, yirmişer devrimcinin katledildiği bir tasfiye süreci ve buna paralel devam eden cezaevlerindeki tasfiye süreci ve direnen ve teslim olmayan devrimcilere yapılan insanlık dışı işkenceler ve şişlenerek katledilen devrimciler. Ziyaret kabinlerinde dışarıdan çocuklarını ziyarete gelen insanların gözleri önünde şişlenerek katledilen cinayetlere tanık oldu Anadolu’nun yoksul insanları…

Şimdi bu katiller Avrupa’da, yukarıda anlatmaya çalıştığımız istihbarat örgütlerin kontrolünde çalışmadan yaşıyorlar…

Dönüşen devrimci ve ideolojik bilinç, siyasi ve ahlaki küstahlığın en doruğunda seyrediyor ve dönek mutluluğun verdiği hazla demleniyor. Ama çok ucuza sattılar onurlarını, günlük yaşayabilecekleri bir tas yemek uğruna…

Dönekliğin de bir fiyat bir değeri vardır, ancak döneğin bolluğu fiyatları düşürmüş ve para etmiyor, çünkü piyasa dönek kaynıyor…

Dönek, bir yaşam tarzı seçmiştir kendisince, kararını vermiştir bir defa, geriye dönüşü olmayan bir hayat yolculuğu…

Döneklerin en kalitelileri, TBMM ( Türkiye Büyük Millet Meclisi ) zırhına bürünerek sınıfsal konumlarını ve statülerini yükseltmiş iseler de, Devrime yeni yeni gözlerini açan 15-18 yaş grupları üzerinde artık eskisi kadar etkili olamıyorlar. Gençliğin değişen ve gelişen bilinci bu duruma çok müsaade etmiyor…

Yeni bir gençlik geliyor tarihin derinliklerinden, yeni bir dünya şekilleniyor, yeni ve daha illeri bir devrimci bilinç…

Erdoğan ATEŞİN

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top