Gündem

Erdoğan ATEŞİN: ÇÖZÜM VAR !!! (4) KONJONKTÜRÜN İÇİNE SIKIŞMIŞ DEVRİMCİLİK…

ÇÖZÜM VAR !!! (4). KONJONKTÜRÜN İÇİNE SIKIŞMIŞ DEVRİMCİLİK…

Proletaryayı kılıktan kılığa sokan bir solculuk, emekçi pratiklerinin gerilediği dönemlerde hep gündemin baş köşesine oturtulmuştur. Teori, devrimci bunalımlar ve devrimci dalganın geri çekilmesi süreçlerinde dibe vurur, ne zamanki kitleler hayata müdahale ettiler, işte o pratik kendi teorisini de yeniden üretiyor. Kitle hareketleri dibe vurduğunda kitlelerin yaratıcılığı da tartışılmaya başlanır ve bu tartışma da teoriyi pratikle ilişkilendirmeyen fırsatçılar hemen devreye girerek, verili konjonktüre sıkışarak teoriyi içeriden bulandırmaya çalışırlar. Bu tür sapmaların ve inançsızlıkların tarih bilinci yoktur, yada çok zayıftır. Oysa ki onların tarih bilinci olsaydı, tarihin tek düze bir akışkanlık olmadığını, tarihin geri ve ileri sıçramalarla, duraklama ve yeniden atılımlarla kendisini yeniden ve yeniden üreterek daha ileri süreçlere evrileceğini de bilince çıkarırlardı.

Tarihten öğreniyoruz, tarihteki bütün büyük devrimci ileri büyük atılımlar, büyük kitlesel sosyal pratiklerle ortaya çıkmıştır. Teori pratik zeminlerden fışkırıyor, ve bütün devrimci pratikler bugünün teorik birikimini yaratmıştır. Toplumsal pratiğin tıkındığı yerde, devrimci teoride de bunalım başlıyor ve bu süreç kendi sapmalarını üretiyor. Bugünün sahte sol örgütsel sapmaların beslendikleri zemin işte bu zemindir. Kitle hareketlerindeki geri çekilme ve durgunluk, yaşanan süreçler zaman algılarımızı yanıltmamalı.

Bütün bu süreçler bize çok uzun görünse de, tarihteki süreçler bir boşluk, bir hiçlik olarak değerlendirilemezler, zamanda ve mekanda boşluk yoktur, algılarımıza durağan işleyen bütün bu süreçler, aslında her biri kendi içinde büyük uğultularla yeniden bir üst sürecin çelişkilerin içlerinde taşırlar, yani tarihin dev kazanı fokur- fokur kaynamaya devam ediyor. Tarihi yaratan sınıflar büyük eylemleriyle yeniden eyleme geçtiklerinde, siyasi alanda bundan etkileniyor ve teoride yeniden hayatın olgularından ve olaylarından kendisini yeniden ve daha ileri pratikler içinde geliştiriyor.

Marx,” belli bir çağda devrimci düşüncenin varlığı, devrimci bir sınıfın var olmasına bağlıdır ”der. Devrimci sınıflar ve sınıf mücadelesi var oldukça, devrimci teori de bu zeminlerde hep olacaktır. Hayatın felsefesi de bu pratiktik içinde gelişiyor. Aydın tavrı bu gerçeğin karşısındadır, çünkü o kitlelerin pratiğine burun kıvırarak bakar. Türkiye’de devrimci mücadele çizgisinde direnen devrimci marksistlere aydın tavrı hep tepeden bakmacıdır ve alaycıdır. Onlar, devrimci marksistleri ”saf ve aptal” olarak görürler, öyle tanımlarlar. Aydın kibri ve faydacılık, esasta sistemin kontrolünde olup, o değirmene su taşımaktadır. Sistemin ideolojik araçlarına dönüşmüş üniversitelerde sanıldığı gibi bilim yapılmıyor, sistemin bekası için çalışan üniversiteler bugünün en gözde üniversiteleridir.

19 .yy sonları ve yirminci yüzyılın başlarında kapitalizmin emperyalist aşamaya ulaşmasıyla birlikte, bilimsel sosyalist teori de bu zeminlerde yeniden gelişerek pratikte Rusya’da hayat bulmuştu. Bilimsel sosyalizmin pratikte hayat bulması, ütopik sosyalistleri tarihe gömerek, aynı zamanda kendi sorunları içinde açmazlarını da üretiyor ve yaşıyordu. Bu açmaz ve teorideki tıkınma, sosyalist bütün deneyimlerin çökmesini de getirdi ve bütün sosyalist deneyimler içine çökerek, büyük kapitalist pazarlara entegre oldular.

İnsanlık bugün bu açmazlarını aşmak için mücadele ediyor ve birikim bu alanda gelişiyor.. Bu süreç mutlaka daha üst sosyalist devrimlere dönüşerek, içine düştüğü açmazlarını da yine pratik içinde mutlaka aşacaktır. Sosyalizmin açmazları, yeniden büyük devrimci sınıf pratikleriyle birlikte daha ileri sosyalist deneyim ve pratikler üretecektir, süreç bu yönde gelişiyor.

Emperyalizm tahliline ilişkin yeni ve daha ileri teoriler, kapitalizmin sonuna gelindiği bu süreçte, yine sürecin üreteceği pratikler bu soruların yanıtlarını da üretiyor. Sovyet ve Çin deneyimleri ve bu pratiklerden çıkan yeni tarihi tecrübeler, yeni ve daha üst devrimleri de hazırlıyor. Karamsar değiliz.

Çözüm Var;

İdeolojik emperyalist merkezlerin kafesine girmiş, kafeslenmiş döneklerin geliştirmek istediği inançsızlık, emekçilerin devrimci pratiği karşısında tutunmaz. Devrimci büyük yeniden atılım, insanlık şimdilik bu aşamadadır, Batımerkezci bütün kafesleri parçalayarak, kafeslenenleri de tarihin en derin çukuruna gömecektir. Sürecin tarih içindeki ilişkileri, toplumsal pratik içinde büyük teorik birikime dönüşerek gelişiyor…Toplumsal pratik devrimci marksizmin ve bilimsel sosyalizmin varlık nedenidir. Sosyalist deneyimlerin içindeki bütün komplikasyonlar, sürecin olgularından ayıklanarak yeni bir gelecek inşa edecektir emekçiler. Bundan asla kuşku duymuyoruz.

İnsanlık bugün bu süreci yaşıyor, inançsızlık geliştirenler ise kendi kafeslerinde yemlenmeye devam ediyorlar…Bilimsel sosyalizme inanan her devrimci, her sosyalist ve komünist bir militan gibi emekçi siperlerde dövüşe dövüşe yeniden bir çığır açacaktır. Dünyanın batısı bugün bu sürece çok yakındır, hayatın ürettiği büyük ekonomik ve siyasi kriz, büyük savaşlara dönüşmek üzeredir. Bütün savaşlar, siyasetin yoğunlaşmış halidir, kapitalist sistem savalar üreterek kendi sonunu da hazırlıyor ve bu son kaçınılmaz…

Erdoğan ATEŞİN

22.11.2021

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top