Gündem

Erdoğan ATEŞİN: ÇÖZÜM VAR !!! (3)

ÇÖZÜM VAR !!! (3)

Türkiye’de, toplumsal değişimin tarihsel koşulları ve bu alana ilişkin çalışmalar, devrimci hareket tarafından hiç bir dönem yeterince araştırılamamış ve bu alanda büyük bir yetersizlik olduğu bilinmektedir. Devrimci sosyalist hareketin bu alana ilişkin söylemleri hep ampirik düzlemde kalmış, ve devrimci hareket bu konuda bütüncül bir bilimsel çaba içinde olamamıştır. Şablonculuk, dogmatizm sürece hakim çizgidir…Pratik olarak hiç bir devrim aynen taklit edilemez.

Bu halka Türkiye devriminin ciddi bir kayıp halkasıdır. Bir toplumu genel geçer, kalıplaşmış bir takım söylemlerle analiz etmek, ve bütün sosyo ekonomik ilişkileri bağlamında anlamak ciddi bir sosyolojik çalışma gerektirir. Bu alana ilişkin hızla değişim geçiren bir ülkenin ve genelde bölgenin ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel arka planı mutlaka yeniden ve kapsamlı bir çalışmayla analiz edilmelidir…

İnsanlık bugünkü tarihsel sürecinde, ekonomik büyük eşitsizlik ve ekolojik büyük yıkım olarak, iki yıkıcı çelişme yaşamaktadır. Her iki çelişme uygarlığımızın çöküşünü hızlandırmaktadır. Toplumsal düzlemde, emek/sermaye arasındaki çelişki o denli derinleşmiş ki, biri diğerini tasfiye etmeden sürdürülebilirliği kalmamıştır. Ekolojik olarak da Kapitalist sistem, eko sistem üzerinde büyük yıkımlar yaratarak, insan doğasını yok etmek üzeredir. Insanlık, bugün iki büyük çelişki yaşamaktadır. Toplum bugün bu çelişkilerini çözmekle karşı karşıyadır, bunun dışındaki, etnik, dinsel, inançsal ve diğer çıkar çelişmeleri tamamen kapitalist- emperyalist sistemin suni olarak insanlığın ortasına bıraktığı fesatlıktır…Türkiye bu çelişkilerin merkezlerinden biridir…

Türkiye’de Demokratik Devrim ve giderek sosyalizm mücadelesinde ısrar edenler ile, ulusal geri bir çizgide, Batı emperyalizmiyle -ABD ve AB’yle bütünleşmiş bir projenin etrafında toplanmış, emperyalizmin kontrolünde bir çözümde direnler karşı karşıya gelmiştir…Her iki programın savunucuları nesnel olarak karşı karşıyadırlar. Emperyalist çözümde direnen Kürt Ulusalcılığı ve onun etrafındaki revizyonist blok ile, Demokratik Devrim ve Sosyalizm mücadelesinde ısrar eden devrimci blok artık farklı, iki ayrı cephe olarak ortaya çıkmalıdırlar ve bu bir zorunluluktur… Batıyla iş tutan Kürt milliyetçisi ve reformist sahte sol cepheyle, en genel anlamda Devrim ve sosyalizm mücadelesini savunanlar ideolojik olarak karşı karşıyadırlar…

Çözüm;

Demokratik halk iktidarı ve giderek sosyalizmin inşası. Stratejik halka, devrimci komünist kolektif bir önderlik ve işçi köylü temel ittifakı…

Erdoğan ATEŞİN

21.11.2021

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top