Gündem

Erdoğan ATEŞİN: CHP’NİN MERSİN MİTİNGİ TAM BİR FİYASKODUR…

CHP’NİN MERSİN MİTİNGİ TAM BİR FİYASKODUR…

AKP ve R. T Erdoğan’ın başını çektiği ” faşist Cumhur İttifakı” mı?

Başını K Kılıçdaroğlu ve M Akşener’ in çektiği gerici karşı devrimci ” Millet İttifakı” mı?

Ayrı yataklarda yatıp, aynı rüyalar gören karşıdevrimci iki ayrı faşist, karşıdevrimci klik arasına sıkıştırılmak istenen emekçi halklara, işçilere, köylülere, gençlere, dar gelirliye, esnafa hayali umut pompalayan içi boş bir miting.

Dünya ve Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi konjonktürden uzak, süreğen bir krizler konjonktürüne girmiş olan kapitalizmin Türkiye şubesinde, emekçilere içi boş ve karşılığı olmayan vaatlerde bulunmak siyasi ahlaksızlığın ötesinde, karşı devrimin içine girdiği çaresizliğin açıktan itirafı.

“Kredilerinizin faizlerini sileceğim” vaadi dışına çıkamayan, emekçilerin ekonomik, siyasi, sosyal taleplerinden uzak, emekçi zeminler dışında, tamamen küresel kapitalist sistemin programlarına entegre olmuş bir zırvalık.

İşçi sınıfı, işsizler ordusu işsizlerin, taşeron işçilerin, köylülerin, gençlerin, dar gelirlinin sorunlarından uzak, hayali Demokrasi ve adalet satan bir burjuva aymazlık.

Bütün emekçi devrimleri, emekçilerin örgütlü mücadelesiyle, işçi sınıfı önderliğinde halkların devrimci başkaldırısıyla, halkların devrimci ayaklanmaları yoluyla gerçekleşmiştir…

Ortaçağ gerici feodal kalıntılar ve işbirlikçi komprador sınıflar, Demokratik Devrim ve giderek sosyalizmin inşaasıyla birlikte bütün varlıklarıyla adım adım ve süreç içinde tasfiye edilir, ve bugünün temel görevi Demokratik devrimi tamamlama ve işbirlikçi karşı devrimci sınıfları tasfiye görevidir.

Karşı devrimin temsilcisi parti ve ittifaklar, emekçilerin dostu olamazlar. Emekciler karşısında konumlanmış faşist ittifaklardan demokrasi, adalet, özgürlük, eşitlik, refah beklemek burjuva reformist akımların talebidir, devrimcilerin değil.

Devrimci strateji ve günümüzün temel Devrimci görevi, işçi sınıfını esas alan tüm emekçilerin ( işçiler, köylüler, gençlik, ve tüm ezilen horlanan, ötekileştirilmiş orta sınıf ve tabaklar) Kır -şehir diyalektiği esas alınarak, iktidar mücadelesini örgütlemektir…

“Cumhur İttifakı” ve “Millet İttifakı” karşı devrimci halk düşmanı, halkın karşında faşist karşı devrimci ittifaklardır…

Kitlelerin, emekçilerin talebi, işçi köylü ve tüm emekçi sınıfların Demokratik Halk iktidarı için, köylülüğü de içine alan İşçi köylü ittifakıdır… Demokratik devrim ve sosyalizm talebidir…Şimdilik küresel elitlerin kontrolünde gelişen bir süreçten geçiyor insanlık…

Erdoğan ATEŞİN

04.12.2021

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top