Gündem

Erdoğan ATEŞİN: CHP- İYİ PARTİ- TOPLAMDA ”MİLLET İTTİFAKI”: ” SOKAĞA KESİNLİKLE ÇIKMAYIN, ÇIKANLARI ENGELLEYİN”

CHP- İYİ PARTİ- TOPLAMDA ”MİLLET İTTİFAKI”: ”SOKAĞA KESİNLİKLE ÇIKMAYIN, ÇIKANLARI ENGELLEYİN”

Devrimci kitlesel eylemlerin ve işçi sınıfı hareketlerinin kendiliğindencilik tarafından ezilmesi, bastırılmasına yabancı değiliz. Türkiye devrimci hareketi bu konuda zengin bir deneyime sahiptir. Kendiliğinden gelişen hareketler özünde burjuva ideolojisini güçlendirir, pratikte esas olarak bu alanın hizmetindedir.

Sistem, kitlelerin enerjisini kendiliğindenci süreç içinde içini boşaltarak, eylemin devrimci niteliğini boşa çıkarmaya çalışır. Spontane gelişen işçi sınıfı hareketleri ve geniş halk kitleleri hareketleri, sürece devrimci derinlik kazandırmadıklarında İdeolojik olarak geriler ve başı bozuk yıkıcı bir çizgiye kayarak, haklılık zeminlerinden uzaklaşırlar. Bu gerçeği Gezi sürecinde yaşadık…

Bütün kitlesel eylemlerin belirli taktik süreç ve aşamaları vardır. Bütün devrimci eylemler gerçek olgular üzerinden kendilerini gerekçelendirirler ve maddi zemini olmayan hiç bir eylem, eylem olamaz, olsa olsa eylem için eylem olur.

Devrimci haklı eylemlerin mutlaka bir zemini ve gerekçesi olmak zorundadır. Emekçilerin ve tarihsel sürecin çelişmeleri, devrimci eylemlerin hayat buldukları alanlardır. Eylemler genellikle ekonomik, sosyal, siyasal, pratik, politik zeminlerde hayat bulur. Bu zeminlerden kopuk, olgulardan kopuk eylemleri gerekçelendirmek çok zordur ve gerekçelerini kitlelere anlatamakta bir o kadar zordur..

Bütün eylemlerin bir başlangıcı ve birde sonucu vardır. Buna eylemin içeriği, biçimi, yönelimi, hedefi, eyleme katılan dinamikler ve karşı devrimin pozisyonu v.s, bunların hepsi başlangıç ve sonuç itibarıyla değerlendirilmesi gereken konulardır.

Ancak bütün devrimci eylemlerin maddi alt yapısı, siyasi üst yapısını oluşturur. Devrimci eylemlerin maddi alt yapısı ne ise, siyasi üst yapı buna göre şekillenir. Devrimci durum sonuçta devrimci harekete yönelerek, devrim durumuna evrilir. Hiçbir devrimci durum, bizim arzularımıza göre şekillenmez. Bütün devrimci süreçlerin maddi alt yapıları, kitlelerin ihtiyaçlarına göre şekillenir ve siyasi üst yapılarını bunun üzerinden şekillendirirler.

Eylem stratejik bir olgu değil, taktik bir yönelimdir. Eylemin şiddeti, kitleselliği, ideolojik ve pratik yönelimi, karşı devrimin yönelimlerini ve niyetini açığa çıkararak, karşı devrime pozisyon aldırır, harekete geçirir.

Gezide olduğu gibi bugün de sistem, mevcut statüko devrimci halk muhalefetine karşı açıktan saldırıya geçmiştir, kullandıkları araçlar şimdilik kolluk-polistir. Reformist orta sınıf burjuva partiler kitlesel büyük emekçi direnişine ikircikli yaklaşmaktadırlar. Bu kesim CHP içindeki orta sınıf burjuvaziyle birlikte hareket etmektedir. MHP, Amerika’nın Türkiye’deki savaş örgütüdür ve bu konularda pro-aktiftir. Kürt ulusal hareketinin parlamentodaki temsilcisi konumundaki HDP’nin tavrı önemlidir…

CHP- İYİ PARTİ toplamda ”millet ittifakı,” dün hemen sokağa çıkanlara karşı proaktif tavırla, kitlelerin sokağa çıkmaması yönünde peş peşe açıklamalarda bulunarak, sistemin bekası için net tavırlarını ortaya koydular. Bu faşist kliğin halkın dostu olmadığı, hakim sınıf klikleri arasındaki çelişkinin kimin siyasi erki eline geçireceği çelişkisi olduğunu hayat bir kez daha ispatladı. Hayat öğreticidir…

Erdoğan ATEŞİN

24.11.2021

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top