Genel

Erdoğan ATEŞİN – BİREY PARTİ VE BİREY TOPLUM İLİŞKİSİ

BİREY PARTİ VE BİREY TOPLUM İLİŞKİSİ

Birey parti ilişkisinin işlevsel ve tek taraflı, tek yanlı olarak bireyin partiye tabi olması, partiyi olduğu gibi kabullenmesi, bunu uyum olarak ilkeselleştirmesi, bireyin artık tabi olma yönünde bir sürece girdiğini gösterir. Bu anlayış batıcı kuramcılar tarafından geliştirilmiş ve ”uyum” olarak adlandırılan başka bir boyun eğme biçimidir. Mao, bunu ”yüz çiçek açsın, yüz fikir akımı tartışsın” ilkesiyle çürütmüştür. ”Uyum”, batıda bir eğitim anlayışı haline getirilerek bütün dünyaya dikte ettirilmiştir. Merkezi ABD ve Avrupa’dır.

Oysaki uyum dediğimiz realite, birey bir yandan davranışlarını değiştirirken, bu süreçle birlikte toplumdaki davranışlarda durmaksızın deyişkeye uğrar. Birey ve parti, birey ve toplum arasındaki çelişki, tarihsel gelişimin motor gücüdür. Eğitim ve insan davranışı toplumsal, tarihsel ve ekonomik süreçlerin toplamda yansımasıdır. Uyum ve eğitim dediğimiz şey, belirli bir parti için mi, belirli bir sınıf için mi, bir ulus için mi, ya da bireyler için mi?

Elbetteki hiç biri için değil. Uyum ve eğitim, değişen dinamik süreçlere ve toplumsal kolektifi geliştirici rol oynadığında ileriyi temsil eder. Nesnel gerçeklikten soyutlanmış bir eğitim ve uyum düşünülemez. Eğitim ve uyum dediğimiz şey, dönüştürücü yani, insan davranışlarını, bilim üreten amaca dönüştüren dinamik bir güç olarak algılanmalıdır. Sonuçta partilerde sınıflı topluma aittirler. Mao’nun sürekli Kültür devrimlerine ihtiyaç duyması bundandır. İnsanlık Mao’yu kavradıkça geleceğe yönelecektir ve geleceğini bu yönelim içinde şekillendirecektir.

Erdoğan ATEŞİN

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top