Genel

Emperyalizm Çağının Devrim Modelleri Ve Yöntemleri Değişmiştir…

Erdoğan ATEŞİN

Tarihsel süreç kapitalist sistemin derinleşen krizini artık ekonomik tedbirlerle aşılamayacağını, silah ve faşist zor dışındaki siyasetlerin iflas ettiğini ve derinleşen krizin ancak kapitalistler cephesinden silahla çözüleceğini göstermektedir.

Bugün ki savaşların esas nedeni kapitalizmin her geçen gün derinleşen krizdir. Büyük insanlık, yani büyük emek cephesi ve onun karşısında mutlu ve ahlaksız bir kapitalist burjuva haydutlar azınlığı…Bu iki kamp arasındaki çelişki uzlaşmaz çelişkidir.

Büyük emek cephesinin, büyük insanlığın tarihsel devrimci zoruyla ancak bu çelişki çözülür.

Emperyalizm çağının devrim modelleri ve yöntemleri, kapitalist Dünyayı da derinden etkileyerek, Doğu ve Batı Avrupa’yı yeniden sosyalist devrimlere hazırlıyor.

Asya’nın, Afrika’nın ve Latin Amerika’nın bağımlı sömürge ve işgal altındaki ülkelerinde, coğrafyalarda gelişen devrimci atılımlar, giderek Batı ülke emekçilerini devrime zorluyor veya hazırlıyor…

Emperyalizm çağında Burjuva Demokratik Devrimler çağı sona erdi, ve süreç işçi sınıfı ve devrimci emekçiler önderliğinde Yeni Tipten Proleter Demokratik devrimler çağına evrilerek, burjuvazinin tarihsel olarak feodalizme karşı olan ilericiliği de bitmiş oldu.

Bu tip ülkelerde seçimler ve sandık artık hiç bir şey ifade etmemektedir. Seçimler tamamen burjuvazinin ve işbirlikçi orta çağ gericiliğinin emekçilere karşı kirli bir oyundur…

Batı ülkelerinde bile artık sandığın emekçilere verebileceği bir şey kalmamıştır. Kapitalist sistem, bütün üretici özelliklerini kaybetmiştir ve dünyayı tüketen vahşi bir canavara dönüşerek bütün insanlığın sonunu hazırlamaktadır.

[email protected]

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top