Genel

Emperyalist Savaşlara Karşı Devrimci Tavır…

Erdoğan ATEŞİN

Rusya- Ukrayna savaşına Troçkist ve anti Marksist yaklaşım ve yorumlarla, yurtdışı orijinli döneklerin yazıları damgasını vuruyor. Bir de “Maoist” geçinen ve Mao’ yu özünde temelinden reddeden döneklerin emperyalist savaşlara karşı tavrı, emperyalist Batı’nın tavrıyla özdeş bir tavır…

Emperyalist İdeolojik merkezlerde, emperyalist stratejinin kontrolüne girmek anlaşılamaz değil. Savaş tamtamları çaldığında, döneklerde tam içtima burjuvazinin bayrağı altında toplanarak, biat ilan ettiler… Emperyalist savaşlarda devrimci tavır çok nettir; savaşa karşı halkların devrimci cephesini oluşturmak, varsa önderlik birikimi, öne çıkarak devrimci iç savaşta kitlelere önderlik etmektir…

Savaş Kışkırtıcılığı yapan dünya halklarının baş düşmanı ABD, İngiltere ve yine şimdilik AB de dahil, toplamda batı, Rus emperyalist saldırganlığına Ukrayna’yı malzeme yaparak, ABD kuklası bir işbirlikçi olan Volodimir Zelenski üzerinden yeniden bir dünya savaşı kışkırtıcılığı yapılıyor…

Bu savaşın nedeni çok açıktır, Rusya’ya doğru genişlemeye çalışan NATO’nun, Rus egemenlik alanlarına göz dikmesidir. Rusya’da bu emperyalist saldırganlığa karşı, Emperyalist saldırganlık la yanıt veriyor. Yani kendi egemenlik alanlarını savunmaya çalışıyor.

Devrimci tavır, bu emperyalist savaşta, halkların anti faşist cephesini örgütlemektir, yoksa subjektif birikim, lokal düzeylerde halk direnişleriyle savaşa karşı iç cephelerde mücadeleyi örgütlemek…

Rus devrimcileri şimdilik bunu yapıyorlar, ve binlerce devrimci şimdilik gözaltında ve çoğu tutuklanıyor…

Erdoğan Ateşin

Profilinizi oluşturmak için, biraz hayat hikayenizi anlatın. Bu alan, herkesçe görünebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu