Genel

Emperyalist Bloklar ve Hegemonya Mücadelesi

Umut İLERİ

Emperyal Bloklar tüm dünyada kendi aralarında Hegamonya mücadelesi verirken ve dünyada ki gelişmeler Hegamonya Mücadelesi veren Emperyal Bloklar arasında mücadele tarafından belirlenirken Ülkede ki Siyasi Gelişmeler de, Egemen Sınıfların aralarında verdiği mücadele tarafından belirlenmektedir.

Ne yazık ki Komünistler ve kendilerini Komünist olarak tanımlayan Siyasi Oluşumlar, gerek Dünya da gerekse Yerelde bu gelişmelerin dışında, bu gelişmelere müdahil olamadan, bu gelişmeleri dışarıdan gözlemek durumunda kalmışlardır.

Müdahil olabilmek için GÜÇ olmak gerekir. Kimileri Güç olacağım diyerek, işçi sınıfının bağımsız sınıf siyasetinden tavizler vererek, düzen partilerinin kuyruğuna takılmak zorunda kalmışlardır.

Özellikle bugünlerde Burjuva Siyaset Sahnesinde, olası bir seçim için türlü senaryolar ortaya konurken, ne yazık ki bir kısım Sol çevreler de bu Senaryoların içerisinde yer almanın hesaplarını yapmaktadırlar. Günümüzde Sol için tercih Millet İttifakı mı, Cumhur İttifakı mı değildir.

Günümüzde tercih, Sermaye Guruplarının kendi aralarında ki çatışmaların dışında, bunlardan birinden yana taraf olmak yerine, bağımsız sınıf siyaseti doğrultusunda, işçi ve emekçilere dayanan bir örgütlülükten yana TARAF olmaktır. Sol artık yıllardır kendisine dayatılan Sermaye Guruplarından birinden yana Taraf olmaktan çıkmalı bu makus talihi kırmalıdır.

Dünyasal planda Kapitalizmin girdiği içerisinden çıkılmaz kriz yerelde ve özellikle de çalışan kesim üzerinde etkisini yoğun biçimde hissettirmektedir. Aslında bu verili durum, Sol un kitleselleşmesi için ona olanaklar sunmuştur.

Yapılması gereken, bu olanakları iyi değerlendirerek yığınları politize etmek, onları erk mücadelesine yöneltecek örgütlülüğü hayata geçirmektir.

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top