Genel

EMEKÇİ KADINLAR KATILMADAN DEVRİM OLMAZ. DEVRİM OLMADAN EMEKÇİ KADINLAR KURTULAMAZ !

TOPLUMSAL KANSER; KADINA ŞİDDET.
5 . Bölüm ( Son)

Bunun için Emekçi Kadın sorununa özgülenen örğütlü mücadelenin, sınıf savaşının diğer alanlarıyla kurması gereken ilişki belirleyici bir yerde durmaktadır. Bu mücadelenin ana eksenine sınıfsal bir perspektifin oturulması ise mücadelenin geleceğini tayin edecek kadar önemli görülmelidir.
Bu gerçeğin asla örtmemeli gereken özgünlükteki emekçi kadının kendi gündemi doğrultusundaki mücadele ise konuya temel oluşturan cins baskısından soyutlanarak ele alınamaz. Alınmamalıdır. Eğer alınırsa , dinamiği besleyeyim ana damarlardan birisi ihmal edilmiş olacaktır.
EMEKÇİ KADIN’ın kadın olmaktan kaynaklı uğradığı baskı, sömürü ve şiddete karşı, sistemle uzlaşmış ya da bütünleşmiş erkek cinsini de kapsayan mücadelesi özgündür ve ezilmişliğe yönelik bu isyan, sınıf mücadelesinde “özel” bir etkinlik canlılık odağı oluşturmaktadır. Kadın sorunu, iktidarın. “Erkek” karekterleriniz ayrılmaz bir parçası haline gelmiş bir avuç eğemen sınıf kadını bakımından “özel” bir alan olmaktan çıktığı için sorun Emekçi kadın ekseninde kavranmak ve işlenmek durumundadır.
Nitekim kadın sorunununun toplumsal yaşama yansıyan bütün formlarında baskı ve şiddete uğrayarak sömürülenler, ezilen sınıfların kadınlardır.
Tıpkı ulusal sorunda olduğu gibi şovenizm bayrağını “sınıfsallık” adına sallayanlar ve soruna dair çarpık yaklaşımdan sıyrılamayanların dahi, ister durduğu yeri güçlendirme isterse de zorunluluktan kaynaklı olsun sorunla daha çok ilgilenir hale gelmeleri, kurultaylar ve toplantılar düzenlemeleri “İleri” bir adım olarak görülmelidir.
Bunun tek nedeni, kadın sorununun sınıf mücadelesinde kendisini var eden durumudur. Son süreçte konuyla ilgili problem alanlarında bir artış görülmektedir ama esas dikkat çekilmesi gereken nokta “algı”yı ve ilgiyi besleyen dinamitlerdir.
Bedenlerine, emeklerine ve yaşamlarına el koymak isteyen erkek eğemen sisteme karşı mücadeleyi yürüten emekçi kadınlar, sistemi etkileyen bir güç olarak tarih sahnesindeki yerlerini güçlendirmişlerdir.
Devletin konuyla ilgili tasarrufları, en azından türlü manevralara girmeksizin, çeşitli yöntemlerle örtülmeksizin gerçekleşememektedirler.
İşçi sınıfının mücadelesinde, gerek tekil eylemler ve gerekse toplu direnişlerdeki EMEKÇİ KADINLAR faktörünün önemli bir yer edinmesi, rastlantısal bir olgu biçiminde görülemez. Çeşitli platformlar üzerinden yürütülen faaliyetler, belli günlere sıkıştırılamayacak kadar sürekli bir zeminde geliştirilmekte, erkek eğemen sistemin çeşitli saldırıları karşısında önemli bir itiraz ve barikat noktası oluşturmaktadır. Bu böyle biline.

  1. Bölüm (Son)
    GAZETE KÖK AVUSTRALYA
    HÜSEYİN BİÇER
    10/10/2021
    Victoria/ Melbourne
Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top