Genel

EMEK GÜCÜNÜN DEĞERİ NEDİR?

Bütün öteki metalarda olduğu, emeğin değeride onu üretmek için gerekli emek miktarı ile belirlenir.

Bir kimsenin emek -gücü ancak onun yaşayan kişiliğinde var olur. Bu kimsenin, kendini yetiştirmek ve yaşamını sürdürmek için belli miktarda geçim araçları tüketmesi gerekir.

Ama insanda makina gibi yıpranır ve onun yerine başkasını alması gerekir. Emek pazarında onun yerini alabilsin ve emekçiler, soyunu sürdürüp gitsin diye, kendi öz geçimi için gereksinime duyduğu geçim araçları kitlesi dışında, ona belli sayıda çocuk yetiştirmesi için de belli miktarda geçim araçları gereklidir.

Ayrıca emek gücünü geliştirmek, belli bir beceri kazanmak için bunun dışında kalan miktarda değerler de harcanmalıdır. Amacımız bakımından, eğitim ve gelişme maliyetleri önemsiz olan ortalama emeği dikkate almamız yeterli olacaktır.

Ama gene de, bu fırsattan yararlanarak, farklı nitelikteki emek-güçlerini üretim maliyetiyeri nasıl değişiyorsa, farklı sanayi dallarında kullanılan emek-güçlerinin değerlerinin de farklı olmak zorunda olduklarını belirteyim.

Dolayısıyla ücretlerdeki eşitlik sistemi, bir yanılgıya, hiç bir zaman yerine getirilmeyecek akla-aykırı bir isteğe dayanmaktadır.

Bu sistemin kaynağı, öncüleri kabul edip vargılardan kaçan hatalı ve yüzeysel radikalizmdir.

Ücret sisteminde, emek gücünün değeri, bütün öteki metaların değerleri gibi belirlenir. Ve değişik türden emek-güçleri nasıl ki farklı değerlere sahipse, ya da üretimleri için farklı emek miktarı gerekiyorsa, emek pazarında farklı fiyatlara sahip olmak zorundadırlar. Ücret sistemi altında, eşit ya da hatta adil ücret isteminde bulunmak, kölelik sistemi temeli üzerinde özgürlük istemekle aynı şeydir. Sorun sizin neyi haklı ya da adil bulduğunuz değildir.

Sorun şu dur: Belli bir üretim sisteminde, zorunlu ve kaçınılmaz nedir? Emek gücünün değeri emek-gücünün üretimi geliştirmesi, bakımı ve sürdürülmesi için gerekli birincil nesnelerin değeri tarafından belirlenmesidir.
Elbette ücret isyanı kapitalizme, sermayeye karşı çok temel önemdedir. Ücret isyanı ancak ücretlilik sistemine karşı bir isyana dönüşürse kapitalizm ve sermayeye karşı bir isyana dönüşebilir.

İŞÇİ SINIFININ KURTULUŞU KENDİ ESERİ OLACAK

GAZETE KÖK/ AVUSTRALYA

HÜSEYİN BİÇER

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top