Genel

Ekonomik Ve Siyasal Olarak Üretemeyen Sistem,

Sona gelmiş dayanmış, kendini ekonomik ve siyasal olarak üretemeyen Sistem, bu çıkmazdan kurtulabilmek, bize göre aşılması olanaksız bu krizi aşabilmek için Devleti yeniden yapılandırmıştır.

Umut İLERİ
Sona gelmiş dayanmış, kendini ekonomik ve siyasal olarak üretemeyen Sistem, bu çıkmazdan kurtulabilmek, bize göre aşılması olanaksız bu krizi aşabilmek için Devleti yeniden yapılandırmıştır.
Tüm bürokratik engelleri kaldırarak, tek elden bir yönetim biçimini hayata geçirmiştir.
Parlementoyu işlevsiz kılarak yargı, yürütme ve yasamayı tek elde toplamış ve buna Başkanlık Rejimi adını vermiştir.
Daha öncede söyledik, Başkanlık Rejimi, Sınıfsal İktidarı elinde tutan güçten bağımsız değildir.
Şimdi geriye, tüm bu yapılan değişiklikleri kabul ettirmek, toplum nezdinde “Demokratik” MEŞRUİYET kazandırmak kalmıştır.
Bunun için en iyi yol Seçimlerdir.
O nedenle Komünistlerin Seçimlerde alacakları tavır, bugün için Turnusol Kağıdı işlevindedir.
Milletvekilliği Seçimlerine, bizde varız diyebilmek ve programlarını yığınlara anlatabilmek adına birde işçi sınıfının bilinç ve örgütlenme düzeyinin seviyesini belirlemek adına, bir noktaya kadar katılmayı
kabul edebiliriz.
Ancak ortada böyle Devrimci bir Komünist Parti yok ve de Kapitalizm artık sona gelmiş, dayanmış, kendini ekonomik ve siyasal olarak üretemez durumda.
Sözde Cumhurbaşkanlığı, gerçekte Başkanlık Seçimine katılmayı ise asla kabul edemeyiz.
Bu seçim her şeyden önce, yukarıda da belirttiğimiz gibi, Yargının, Yürütmenin, Yasamanın tek adamın elinde toplandığı, Tek Adam Rejimine Meşruiyet kazandıran bir Seçimdir.
Bu seçime katılanlar, sabaha kadar ben Tek Adam Rejimine karşıyım desinler, aslında yaptıkları bu Rejimi kabullenmekten başka bir şey değildir.
Sonuçta bu Seçimde kullanılacak oylar, Tek Adam Rejimini kabul etmek ya da etmemek anlamına gelmez.
Bu Seçim bir Referandum değildir.
Referandum olsa, HAYIR der, bu rejime karşı olduğunuzu belirtirsiniz.
Ama böyle bir seçeneğiniz yok.
Kullanılacak oylar, niyet den bağımsız da olsa bu Rejimi kabullenmektir.
Burada Tek Adam Rejimine HAYIR demenin tek yolu, bu Seçime katılmamaktır.
Madem söylemde Tek Adam Rejimine karşısınız, o halde bu Seçimlerde oy kullanmayarak, bu seçimlere katılmanın, bu rejimi meşru kılmak olduğunu yığınlara da anlatmalısınız.
Seçimler her dönem olduğu gibi bugünde, toplum nezdinde, Sermaye Gurupları arasında ki çatışmanın alanlarından biridir.
Yığınların önüne Sermaye Gruplarından hangisinin yöneteceğini belirlemek için SEÇİMLER konur.
Marks Seçimleri ;”her üç ya da altı yılda bir, parlamentoda halkı yönetici sınıfın hangi üyesinin ‘temsil edeceği’ni ve ayaklar altına alacağını” belirleyen seçimlerle oluşturulan parlamento, halk yığınlarının doğrudan canlı eylemine tamamen dar gelecek bir deli gömleği olabilir ancak.” (Karl Marks) diye tanımlar.
Kapitalizm, Lenin’in Sol Çocukluk Hastalığı Komünizm de belirtiği Kapitalizm değildir.
Ağır bir Ekonomik ve Siyasal çıkmazda, kendini yeniden üretememektedir
Kapitalizm kendini Siyasal olarak üretemiyor ama siz bu Seçimleri meşru kılarak ona bu konuda, kendini Siyasal alanda yeniden üretebilmesi için yardımcı oluyorsunuz.
Darılmayın ama bunun BAŞKA BİR AÇIKLAMASI YOK!
Diyeceksiniz ki, bu ortamdan yararlanarak, yığınlara aktaracaklarımızı, onlara iletebiliriz.
Bunun için Seçim ortamına gerek yok.
Komünistlerin görevi her koşulda, bunu gerçekleştirmektir.
Bu nedenle kendinizi Seçimlere kilitleyeceğinize, yığınların doğrudan canlı eylemine Marks’ın deyimiyle Deli Gömleği giydireceğinize, mücadelenizi ve enerjinizi, İşçi Sınıfının ve Emekçilerin Politik Örgütlenmesine harcamalısınız.
Üstelikte yığınların yaşadığı bu ağır koşullar içerisinde, tükenmişlik içerisinde, bıçağın kemiğe dayandığı bu verili durumda eğer halk yığınlarının doğrudan canlı eylemini sağlayamadılarsa, Komünistler önce durup bir kere boy aynasında kendilerine bakarak, Komünist olmanın onlara yüklediği sorumluluğu bir kez daha gözden geçirmelidirler.
Seçimler bugün için, artık son nefesini vermekte olan Sisteme SUNİ TENEFFÜS yaptırarak onun ömrünü uzatmaya çalışmaktır.
Seçimin bir çözüm olmadığını, seçimin sorunların giderilmesi için bir seçenek olmadığını, seçimlerin bu soygun ve talan düzeninin sürdürülebilmesinin bir aracı olduğunu yığınlara anlatmamız gerekecektir.
Bu Sistemden, bu sistemin araçlarından hala çözüm bekleyenler çoğunluğu oluşturduğu sürece, sağlıklı yol alamayız.

Erdoğan Ateşin

Profilinizi oluşturmak için, biraz hayat hikayenizi anlatın. Bu alan, herkesçe görünebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu