Genel

-Düzen partilerinden ve düzen siyasetinden mutlak kopuşu savunmalı

Umut İLERİ

-Halkın örgütlü mücadelesinin her şeyin üstünde olduğu gerçeğinden hareketle seçimle sınırlanmış bir siyaset anlayışını reddetmeli,

-Yabancı devletler, cemaatler ve onunla bağlantılı unsurlarla demokrasi ve özgürlük arayışı içinde olmayacağını açıkça ilan etmeli,

-Emperyalist savaşlara, uluslararası tekellerin kanlı hesaplaşmalarına, yeni Osmanlıcı dış politika pratiklerine tavır almalı,

-Yoksullaşma ve ağır sömürü koşullarına karşı öfke biriktiren ve fakat bu öfkeyi eyleme ve örgütlülüğe dökmesi, hakkını araması, sesini çıkarması engellenen emekçi yığınlarının temsilciliğini üstlenmeli, emekçi halkın sorun ve isteklerinin siyasetin gündemine birinci sıradan girmesini sağlamalı,

-Aslında birbirini tamamlayan, aynı madalyonun iki farklı yüzü olan liberalizm ve milliyetçiliğin her türü ile hesaplaşmayı kendine görev edinmelidir.

Yukarıda alıntıladığımız kısım, Kemal Okuyan’ın Genel Sekreter olduğu TKP’nin yaptığı CEPHE çağrısının KIRMIZI ÇİZGİLERİ! Çağrı bütünlüğüne baktığımızda doğru çizilmiş çizgiler.

Özellikle ilk üç madde ye, kendine Komünistim diyen birinin itiraz edeceğini sanmıyorum.Dördüncü Madde de belirtilen Yeni Osmanlıcı Diş Politika bize pek doğru gelmiyor.

Yeni Osmanlıcı Diş Politika yerine Emperyalist Dış Politikanın kullanılması çok daha doğru ve açıklayıcı olur.

Fetihe dayalı yayılmacılıkla, Emperyalist emelleri gerçekleştirmek için yapılan yayılmacılık birbirinden, aynı zamanda tarihsel olarak ta çok farklı.

Beşinci maddeden bahsedilirken, belirlenen siyaset gündeminin kimin tarafından belirlendiğinin ortaya konulması gerekiyor.

Son madde ise, Liberalizmle hesaplaşmaya evet ama Milliyetçiliğin her türü denirken, bu türlerin neler olduğu da ortaya konulmalı.

Örneğin Milliyetçiliğin bugün “sol” içerisindeki ifadesi Ulusalcılıktan da bahsedilmesi gerekir.

Zaten Komünistlerin Milliyetçilikle hesaplaşması doğası gereği zorunlu.

Çünkü günümüzde Sermaye sınıf çıkarlarını Milliyetçilik etiketiyle satıyor.Ama Ulusalcılık, sol içerisine de sirayet etmiş bir virüs.

Merdan Yanardağları, Ender Helvacıoğullarını, Ekrem Ataerleri, Yavuz Aloganları nereye koyacağız! Komünistlerin bunlarla da hesaplaşması gerekiyor.

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top