Genel

DÜNYA YENİ BİR SÜRECE GİRİYOR

Asya Haritası 3

Önümüzdeki süreçte ABD, kendi içinde çok büyük kitlesel başkaldırılar yaşayacak ve iç çatışmalara sürüklenecektir. Amerikan tekelci burjuvazisinin şahinler kanadı savaştan yana, ancak bu sürece karşı çıkan sermaye gurupları da var.

Bütün olgular Emperyalist ABD’nin ve bütün kapitalist emperyalist sistemin çürüdüğünü ve dibe vurduğunu gösteriyor. Neredeyse bütün burjuva ideologlar 21. yüzyılın ABD yüzyılı olacağını söylüyordu ancak, Amerika kriz içinde sürekli çöküşler yaşayan asalak-haydut bir devlet haline geldi.

310 milyonluk nüfusuyla, en ileri teknolojiyle büyük ve modernize ordusuyla, nükleer gücüyle işgal ettiği bütün topraklarda yeniliyor. Irak ve Afganistan işgalleri Amerika için Vietnam’dan farklı olmadı. Emperyalistler Libya’da büyük direnişle karşılaştı ve en son teknolojilerini Libya halkına karşı kullandılar. Kırgızistan ve Ukrayna’ya ilişkin planları geri tepti ve Gürcistan’ da ki gelişmelere tamamen seyirci kalmakla yetindiler.

İran, Pakistan ve Suriye ABD’ye ve batı emperyalist haydutlarına direniyor. ABD’nin Suriye ve genel olarakda Orta-Doğu ve Avrasya politikası çökmüştür. ABD, Wikileaks belgelerine karşı hiç bir şey yapamadı. Süreç dünya genelinde Emperyalistlerin aleyhine işliyor.

İstisnasız başta ABD olmak üzere bütün kapitalist emperyalist ülkelerin dış ticaret açığı sürekli büyüyor ve dış borçları trilyon dolarlarla ifade ediliyor. Amerika toplamda 21.8 trilyon dolar borç batağında. Amerika’da 40 milyon insan gıda karnesi kuyruğunda, ekmek alacak parası yok. Amerikan hükumetinin işsizlere ödeyeceği fonlardaki birikim tükenme noktasına gelmiştir. Sokak çetelerinin bir milyondan fazla üyesi bulunuyor.

ABD, tüketim malları üretimi yerine bugün genelde silah üreten bir ekonomiye, ölüm makinesine dönüşmüştür. Uyuşturucu üretiyor, karşılıksız Dolar basıyor. Bankalar ve özel sektörde iflaslar peş peşe gelmeye devam ediyor. Banka kurtarmak öncelikli işleri haline geldi.

Nüfusun %1’i toplam gelirin %23’ünü kontrol ediyor ve gelir uçurumunun ABD’de sosyal patlamalara yol açması ise kaçınılmaz. Çeşitli eyaletlerde başlayan Wall Street türü eylemler büyüyerek, önümüzdeki süreçte devam edecek. Küresel başkaldırı bütün dünyaya yayılıyor. Avrupa’da da ciddi ekonomik,sosyal ve siyasal sorunlar yaşanıyor. İzlanda ve İrlanda battı, Yunanistan iflas etti, İtalya iflasını ilan etmek üzere. Portekiz, İspanya ve İngiltere iflasın eşiğinde.

Kapitalist -emperyalist sermayenin kendi iç çatışmaları yoğunlaşarak devam edecek. Doğu bloku ülkeler yeniden bir devrimci atılım sürecine girerek, çıkmazlarını daha ileri bir pratikle ve programla aşacaklardır. AB dağılacak, ABD’in kendi iç çelişkleri, iç çatışmalara dönüşerek parçalanacak. Çin’ de en az kırk yeni devletcik ortaya çıkacak.

Polonya, Avrupa’nın daha da ilerisinde konumlanacak. İtalya’da yeni bir devrimci atılım süreci gelişerek, Avrupa’nın periferisin de ki ülkeleri de etkileyerek, yeni devrimlere yol açacaktır. Orta-Doğu tamamen değişerek, Irak ve Suriye kalmayacak. Avrupa dağılarak, yeni bir devrimci sürece girecektir. Devrime en yakın çoğrafyayı, geriye dönüş açmazına girmiş ülkelerdeki yeni devrimci pratikler belirleyecektir.

Kapitalist-emperyalist sistem salt ekonomik, siyasi ve sosyal krizler yaşamıyor, büyük bir felakete dönüşen ekolojik krize de çözüm üretemiyor. Bütün bu olgular kapitalist – emperyalist sistemin, insanlığa sunacağı bir şeyin kalmadığını göstermektedir. Sistem çatırdıyor, emekçiler kazanacak…

Önümüzdeki süreçte ABD, kendi içinde çok büyük kitlesel başkaldırılar yaşayacak ve iç çatışmalara sürüklenecektir. Amerikan tekelci burjuvazisinin şahinler kanadı savaştan yana, ancak bu sürece karşı çıkan sermaye gurupları da var..Bütün olgular Emperyalist ABD’nin ve bütün kapitalist emperyalist sistemin çürüdüğünü ve dibe vurduğunu gösteriyor.

Neredeyse bütün burjuva ideologlar 21. yüzyılın ABD yüzyılı olacağını söylüyordu ancak, Amerika kriz içinde sürekli çöküşler yaşayan asalak-haydut bir devlet haline geldi. 310 milyonluk nüfusuyla, en ileri teknolojiyle büyük ve modernize ordusuyla, nükleer gücüyle işgal ettiği bütün topraklarda yeniliyor.

Irak ve Afganistan işgalleri Amerika için Vietnam’dan farklı olmadı. Emperyalistler Libya’da büyük direnişle karşılaştı ve en son teknolojilerini Libya halkına karşı kullandılar. Kırgızistan ve Ukrayna’ya ilişkin planları geri tepti ve Gürcistan’ da ki gelişmelere tamamen seyirci kalmakla yetindiler.

İran, Pakistan ve Suriye ABD’ye ve batı emperyalist haydutlarına direniyor. ABD’nin Suriye ve genel olarakda Orta-Doğu ve Avrasya politikası çökmüştür. ABD, Wikileaks belgelerine karşı hiç bir şey yapamadı. Süreç dünya genelinde Emperyalistlerin aleyhine işliyor. İstisnasız başta ABD olmak üzere bütün kapitalist emperyalist ülkelerin dış ticaret açığı sürekli büyüyor ve dış borçları trilyon dolarlarla ifade ediliyor.

Amerika toplamda 21.8 trilyon dolar borç batağında. Amerika’da 40 milyon insan gıda karnesi kuyruğunda, ekmek alacak parası yok. Amerikan hükumetinin işsizlere ödeyeceği fonlardaki birikim tükenme noktasına gelmiştir. Sokak çetelerinin bir milyondan fazla üyesi bulunuyor.

ABD, tüketim malları üretimi yerine bugün genelde silah üreten bir ekonomiye, ölüm makinesine dönüşmüştür. Uyuşturucu üretiyor, karşılıksız Dolar basıyor. Bankalar ve özel sektörde iflaslar peş peşe gelmeye devam ediyor. Banka kurtarmak öncelikli işleri haline geldi.

Nüfusun %1’i toplam gelirin %23’ünü kontrol ediyor ve gelir uçurumunun ABD’de sosyal patlamalara yol açması ise kaçınılmaz. Çeşitli eyaletlerde başlayan Wall Street türü eylemler büyüyerek, önümüzdeki süreçte devam edecek.

Küresel başkaldırı bütün dünyaya yayılıyor. Avrupa’da da ciddi ekonomik,sosyal ve siyasal sorunlar yaşanıyor. İzlanda ve İrlanda battı, Yunanistan iflas etti, İtalya iflasını ilan etmek üzere. Portekiz, İspanya ve İngiltere iflasın eşiğinde.

Kapitalist -emperyalist sermayenin kendi iç çatışmaları yoğunlaşarak devam edecek. Doğu bloku ülkeler yeniden bir devrimci atılım sürecine girerek, çıkmazlarını daha ileri bir pratikle ve programla aşacaklardır. AB dağılacak, ABD’in kendi iç çelişkleri, iç çatışmalara dönüşerek parçalanacak. Çin’ de en az kırk yeni devletcik ortaya çıkacak.

Polonya, Avrupa’nın daha da ilerisinde konumlanacak. İtalya’da yeni bir devrimci atılım süreci gelişerek, Avrupa’nın periferisin de ki ülkeleri de etkileyerek, yeni devrimlere yol açacaktır.

Orta-Doğu tamamen değişerek, Irak ve Suriye kalmayacak. Avrupa dağılarak, yeni bir devrimci sürece girecektir. Devrime en yakın çoğrafyayı, geriye dönüş açmazına girmiş ülkelerdeki yeni devrimci pratikler belirleyec

Kapitalist-emperyalist sistem salt ekonomik, siyasi ve sosyal krizler yaşamıyor, büyük bir felakete dönüşen ekolojik krize de çözüm üretemiyor. Bütün bu olgular kapitalist – emperyalist sistemin, insanlığa sunacağı bir şeyin kalmadığını göstermektedir. Sistem çatırdıyor, emekçiler kazanacak…

[email protected]

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top