Genel

DÜNYA GENELİNDE , ÖZELLİKLE ORTA DOĞU’DA KADIN VE ÖZNE OLMA MÜCADELESİ

Birinci bölüm… Devam edecek…

Dünyamızda ve özellikle Orta Doğu’da kadının durumundan başlayacak olursak: öncelikle Feodalizmin norm ve değer yargıları ve ilişkilerinden DİN’in özelde de İslam dininin kural ve baskılarına, ateerkil toplumsal şekillenişe kadar uzanan iç içe geçmiş çok yoğun baskı ve boyunduruğu başta olmak üzere çok yönlü bir sömürü ve zulüm altında kadınlar ezilmektedir.
Orta Doğu’da kadın ya da kadın hareketinden bahsedildiğinde genelde Doğuyu, Doğu kültürünü, yaşamını vs. Küçümseyen, onları barbar ve cahil gören oryantalist bakış açısı kendisini gösterir.
Orta Doğu’yu tarihiyle. Kültürüyle, siyasal, toplumsal ve dini yargılarıyla yekpare bir coğrafya olarak gören bu anlayış; Orta Doğu’da Kadını ve bir bütün kadın hareketini değerlendirirken de tarihi toplumsal süreçlerinden, sosyoloji-ekonomik gelişim seyrinden, çok kültürlü ve çok dinli, inançlı sisteminden, Emperyalizmle kurduğu ilişkilerden ve yürütülen kadın direniş hareketlerinden, bunların kadın ya da kadın direniş hareketine etkilerine kadar bir dizi faktörü görmeden, değerlendirmeden, sadece kadının yaşadığı baskı , zulmü ve geri kalmışlıktan bahsetmektedir.
Temellerinden kopartılarak, gerçeğin bir yönü, o da Orta Doğulu kadını küçümseyen, acıyan ve medeniyet görülmesi gereken, dinin özelde islam dininin erkek şovenizminin feodal değer yargılarının, gelenek ve törelerin baskısı altında sıkışmış; DİN , AİLE, AŞİRET vb. Bağlarıyla aileye ve erkeğe zincirlenmiş, SİYAH ÇARŞAF ve BURKAN’ın içindeki cahil, geri kalmış, pasif kadınlar olarak tasfir edilmekte. Oysa Orta Doğu’da kadınlar anasoylu süreci de yaşamış, anasoylu süreçten ATAERKİL’liğe geçişin sancılarını da…
Bu coğrafyadaki toplumsal süreçlerde yer almışlar, tarihin yazılmasında DİRENİŞ kültürünün geliştirilmesinde önemli bir yer edinmişlerdir.
Tüm bu süreçlerde belli bir cins bilincine ulaşırken, yürüttükleri KADIN HAKLARI, EŞİTLİK ve ÖZGÜRLÜK mücadelelerinin içinde kadın hareketinin de doğmasını sağlamışlardır.
Bundan sonraki yazımda Tarihi ve toplumsal kökenleriyle birlikte Ortadoğu ‘daki kadının durumunu, konumunu irdeleyip, kadın mücadelesinin gelişimini ve hangi evrelerden geçtiğini ve ülkelere göre farklılıklarını yazmaya çalışacağım şayet ömrüm yeterse.
Okumanızı yorumunuzu katkılarınızı bekliyorum, Saygılarımla…
GAZETE KÖK AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
25/9/2021
Melbourne

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top