Genel

DÜNYA GENELİNDE ,ÖZELLİKLE ORTA DOĞU ‘DAKADIN VE ÖZNE OLMAMÜCADELESİ…

  1. Bölüm (Devam edecek)

Hindistan yarımadası ülkelerine kadar uzanan Orta-Doğu çok geniş coğrafyayayı kapsıyor. Ve siyasi, toplumsal, ekonomik, dini, kültürel ortak ya da benzer ve birbirinden etkilenmiş olan, şekillenişlerine rağmen her bir ülkenin de sosyoloji-ekonomik yapısından, dini siyasi şekillenişlerine parelel kendi iç dinamikleri de mevcuttur.
Orta Doğu’da kadının durumu da tüm ortak ezilmiş, sömürülülmüş, baskı altında tutulmuşluklarına rağmen, aileden hukuka, toplumsal ve kamu yaşamına kadar konumlanışı, kadın mücadelesinin aldığı biçim ve tüm bunlardan bağımsız değildir.
Orta Doğu’da KADININ durumuna geçmeden belirtmeliyi ki kapitalist gelişimini tamamlayamamış sömürge, yarı-sömürge, feodal , yarı-feodal yapıdaki Ortadoğu ülkelerinde kadının toplumsal konumunun EŞİT HAK ve ÖZGÜRLÜK mücadelesinin gelişimi Amerika ve Avrupa’daki gibi bir gelişim seyri izlememiştir. Kapitalizmin Doğduğu Avrupa’da kadının TAM HAK ve EŞİTLİK mücadelesi, kapitalist üretim ilişkilerinin bir sonucu olarak MANİFAKTÜR sürecinden başlayarak sanayi devriminin bir ürünü biçiminde doğmuştur.
Feodalizmin tasfiye edildiği burjuva Devrimlerinde kadınlar da yer almış, kapitalizmle birlikte feodalizmin zincirleri parçalansa da Devrim sonrasında Kadınlar eşit vatandaşlık ve yasal hak eşitliği elde edememişlerdir. Ancak bu yeni süreçle birlikte kadının da eşitliği ve özgürlük talebiyle kadın hareketinin doğuşu ve gelişimini başlatmışlardır.
Miras, Eğitim hakkı ve medeni kanunda düzenlemeler gibi bir dizi hakkı elde etmeleri Ortadoğu’daki kadından yüz yıl öncesinde gerçekleşmiştir.
Ortadoğu’da ise kapitalist üretimin yoğunlaşmasıyla ortaya çıkan pazar ihtiyacının sonucu olarak Kapitalist Emperyalist ülkelerin geliştirdiği sömürgecilik politikalarına karşı mücadele içinde doğmuştur kadın hareketi.
İlk olarak da Kapitalistleşen ülkeler olan İngiltere, Fransa’nın Ortadoğu’ya girmesi, burada kendilerine yeni pazarlar, sömürgeler oluşturması, yaşadığı baskı ve sömürü durumu daha da katmerleşen kadının da uyanış sürecinin başlangıcı oldu diyebilirim.
Not: yazının devamının konusu; Ortadoğu’da din ve islam da kadın.
Devam Edecek…

  1. Bölüm…
    GAZETE KÖK/AVUSTRALYA
    HÜSEYİN BİÇER
    26/9/2021
    Melbourne
Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top