Genel

DÖNEĞİN DİYALEKTİĞİ (1-2) – Erdoğan ATEŞİN

DÖNEĞİN DİYALEKTİĞİ -1

Dönek, bütün teorisini ” dünya değişiyor bende değişiyorum” teorisi üzerine yapar… Diyalektik olarak her şey değişiyor, ancak dönek bu değişimin, nesnel gerçeğin neresinde duruyor ? Döneklere göre, sınıf mücadelesi diye bir şey kalmamıştır, devrim ve sosyalizm bir ütopyadır, bir hayaldir…Dönek özünde devrimi reddediyor..Şimdi döneğin nerede durduğunu görebiliyor muyuz ? Dönek, somutu analiz etmektense devrimin karşısına geçmiştir. Devrim artık bir hayaldir dönek için, dönen, bulunduğu mevziyi, emekçilerin mevzisini terk etmiştir, devrimin karşısında mevzilenmiştir. Döneğin temel felsefesi bu gerçeğin içindedir, o hayata uygun zeminlerde değil, kendi kafasında yarattığı komplonun değişkenidir…

Erdoğan ATEŞİN

DÖNEĞİN DİYALEKTİĞİ -2

Döneklik, devrimci hayatın bir sürecinde yaşanan büyük bir ideolojik kırılmadır. Bu kırılma, devrimci bireyin hayatında büyük çarpılmalara yol acar ve bireyin bütün mimikleri, davranışları, gülüşleri, bakışları, dostlukları ve toplamda bütün hayatını etkileyerek, farklı bir kişilik ortaya çıkar, Bu aşamada döneğin bütün kişiliği ve davranışları sahtedir. Dönek, militan bir dönek olur ve devrimci militanlığın yerini, bu aşamada dönek militanlık almıştır.

Bir Devrimci, devrimci kaldığı sürece değerlidir, devrimcilikten döndükten sonra hiç paralık olur ve hiç bir değeri kalmaz…

Vicdanı kararan devrimcinin değeri olur mu ? Dönek, devrimin karşısına geçtikten sonra pervasızlaşır. Efendisinden daha pervasız ve daha saldırgandır, kahya başıdır, gerektiğinde kamçısını kullanmakta tereddüt etmez…O, her kamçı darbesi sonrası efendisinden mükafat alarak şartlanmış bir köpeğe dönüşür. O, artık bir it’tir.

Devrimin karşısına geçen dönek, efendisinden daha fazla düşmandır devrime ve devrimciye…İltica etmiştir bütün kimliğiyle, bütün kişiliğini, onurunu ve örgütsel sırlarını girişte emperyalizme teslim etmiştir.

İlticanın bedeli ağırdır ve tam teslimiyeti dayatır, kabul eden iltica eder , etmeyenin işi zordur. Eden onurunu emperyalist efendisine teslim etmiştir, onursuzdur ve girişte elinden alınmıştır bütün onuru, o; artık emperyalist merkezlerde bir ideolojik dönektir.

Emperyalizmin istediği tipten bir ideolojik devrimcidir… Bireycidir, kendi halkına ve kültürüne yabancıdır, geçmişi bir tesadüftür dönek için, çocukluk hastalığından muzdarib bir devrimcilik…

Bugün revizyonist döneklere karşı mücadele devrimin ideolojik temel sorunudur. Dönek devrimin temel sorunudur, kişiliksiz ve haindir, küstahtır, yalancıdır, düşmandan daha ağır saldırır.

Cezaevlerinden çıkarak, canhıraş bir tavırla emperyalist merkezlere sığınmış dönekler ordusu hep bir ağızdan devrime ve devrimcilere saldırıyorlar.

Bizim döneklerimiz, beynini ve vicdanını satmış ve onlar, şimdi emperyalist merkezlerde emeğini satarak onuruyla yaşayan emekçilerimize de düşmandır.

Devrimci militanın yüzü, mimikleri, ruhu eski bedenini terk etmiş ve yeni dönek bedende başka bir kişiliğe ve kimliğe dönüşmüştür… Döneğin bütün bedeni operasyon geçirmiş ve o artık dönmüş bir militandır…

CHP’nin bütün gövdesini bu dönekler tayfası oluşturuyor ve bunlar hayatları boyunca hep emekçilerin karşısında oldular, olmaya da devam ediyorlar. CHP emek cephesinde değil, emeğin karşısında konumlanmış bir baronlar, vurguncular, rantiyerler partisidir.

UNUTMA!!!

Erdoğan ATEŞİN

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top