Genel

Doğruluk Ve yanlışlığın Diyalektiği

Gazetekok.com
Doğruluk Ve yanlışlığın Diyalektiği
”Doğruluk ve yanlışlık kutupsal karşıtlıklar içinde devinen düşüncenin bütün belirlenimleri gibi, ancak son derece sınırlı bir alan için mutlak geçerliliğe sahiptir; tıpkı görmüş bulunduğumuz ve bay Dühring’in de, eğer tam da bütün kutupsal karşıtlıkların yetersizliğini konu alan diyalektiğin ilk bilgilerini biraz edinseydi, bilebileceği gibi, doğruluk ve yanlışlık arasındaki karşıtlığı, yukarda belirtmiş bulunduğumuz dar alan dışında uygular uygulamaz, bu karşıtlık, göreli ve gerçek bilimsel bir anlatım için elverişsiz bir nitelik kazanır;bununla birlikte eğer onu, bu alan dışında kesenkes geçerli olarak uygulamaya girişirsek tamamen başarısızlığa uğrarız; karşıtlığın iki kutbu kendi terslerine dönüşürler; doğruluk yalnışlık ve yanlışlık da doğruluk olur.”
F. Engels Anti- Dühring
Görüntünün olası içeriği: 1 kişi, sakal
Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top