Genel

Diyalektik Materyalizm

Diyalektik materyalizm; insanların olaylar karşısında sanki o olaylar nedensiz sebebsiz olmuşlar gibi birbirlerine aval aval bakmamaları durumudur. Normal koşullarda doktora giden bir hastaya doktorlar, yaşını, işini, aile ilişkilerini çevresel şartlarını da öğrenmeye çalışıp ona göre tedavi reçetesi uygulanır, bu durum maddeci materyalist bir yaklaşımdır yani kendisi maddi olan akla ve duyusal algısala uygundur. Doğa olaylarında nasıl bir yumurtanın civcivleşmesi için çevresel bir ısıya ihtiyaç varsa suyun kaynaması veya donması için de soğuğa ya da sıcağa ihtiyacı vardır. Gelelim toplumdaki yoksulluğa; toplumdaki yoksulluğu ise toplumu var eden yaşam ihtiyacımız olan araç gereçleri o araç gereçlerin üretildiği araçlar yani mesela toprak, fabrikalar, makineler petrol kuyuları, ormanlar, nehirler vs bunlar nasıl işliyor bunların işleme diyalektiği nedir? Mesela yıllık yüz ton petrol ,ya da bin ton buğday arpa mısır salatalık ya da yüzbin konut ya da yüz milyon adet ayakkabı vs üretiliyor. Biz bu üretim araçlarının başında özel mülkiyetmi bir sahip şirket patron yani üretilen ürünü kafasına göre parası olana satan mı, yoksa ortaklaşma ile mi yani devletin mi bireylerin ihtiyacına göre dağıtılan bir ilişkimi mevcut,biz buna bakar bu şekilde tahlil ederiz, bakış açısı yine çevreseldir maddecidir yani yoksulluk kendi kendine durup dururken olmaz, insanı var eden üretim araçları olan petrol, orman, fabrikalar, makineler, nehirler, temiz su kaynaklarına vs bütün toplum bireyleri mi ortak yoksa üç beş kişimi sahip çıkmış. Diyalektik materyalizm bilmek ve uygulamaktır bu değişmez, bir milyon yıl evvel öyle idi sonsuza dek te öyle olacak.

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top