Din Toplumları Bölüyor, Savaştırıyor…

Erdoğan ATEŞİN

Din, ilk ve ortaçağın mülkiyet ilişkisidir ve toplumları bölen, parçalayan, savaştıran gerici bir ideolojik üst yapı kurumudur. Fitne ve fesat üretiyor…

İslamiyet bu sürecin en son şeklidir ve en tehlikeli olanıdır. Dinin tam olarak insanlığın hangi aşamasında ortaya çıktığı tam olarak bilinmese de, sınıflı toplumlar tarihinden öncede dinin olduğu kesin…

Dini yumuşatarak anlatmak, dinin afyon olduğu gerçeğini, onun toplumsal alanı kamplara bölen, zıddını- karşıtını yaratan ve toplumsal alanı karşı karşıya getiren niteliğini gizleyemez.

Toplum ne zamanki sınıflara bölündü, din, sınıflı toplumların ekonomik mülkiyet ilişkisine dönüşerek, egemen’in elinde ekonomik bir silah olmuş, sonrasında toplumları kontrol eden güçlü bir ilizyon olarak toplumsal alanı dizayn etmiştir…

Yazar: Erdoğan Ateşin

Profilinizi oluşturmak için, biraz hayat hikayenizi anlatın. Bu alan, herkesçe görünebilir.

Bir cevap yazın Cevabı iptal et