Genel

DEVRİMCİ KÜLTÜRÜN NİTELİĞİ…

Her kültür, belli bir toplumun siyasetiyle ekonomisinin ideolojik planda yansımasıdır.
Her yeni olan şey, her zaman sert ve Çetin mücadeleler içinde doğar, gelişir güçlenir. Bu iyinin de kötünün de mücadele içinde sınanıp ispatladığı son yüzyıla kadar dolambaçlı bir yol izleyen yeni kültür için de geçerlidir.
Burjuvazinin dediğinden hiç şaşmayan gerici unsurlar, siyasi ikdidar meselesinde olduğu gibi kültür meselesinde de haberleri olmadığı gibi halk kitlelerinin Devrimci kültürünü tanımıyorlar. Bunların hareket noktası, kültürel alanda burjuva kültürünün zorbalığıyla ifadesini bulan burjuva zorbalığıdır. Burjuva Kemal komünizmin kökünü kazıma siyasetini uygulamış, burjuvazinin Devrimci komünist kültürünü vahşi bir şekilde ezmiştir. Komünist partisinin etki alanını daraltma ve Komünist Partisi’ni çürütme siyasetini uygulamıştır.
Tüm burjuva temsilcilerin hepsi İşçilerin, köylülerin, emekçilerin ve ezilen tüm halkların siyasette olsun pratikte olsun kültürel alanda olsun sisteme başkaldırmalarını, isyanlarını istememişlerdir ve istemiyorlar.
Oysa azılı burjuva gericilerinin kültürel alanda baskısı bir çıkmazın içindedir.
Siyasi baskı gibi kültürel baskı da kendisi için gerekli iç ve dış şartları bulamıyor.
Onun içindir ki en iyisi bu kültürel baskı hiç kullanılmamalı ve RAFA kaldırılmalıdır.
Devrimci kültürümüze yön vermek meselesine gelince KOMÜNİST İDEOLOJİ bunda yönetici bir rol oynar. SOSYALİZMİ ve KOMÜNİZMİ işçi sınıfı Arasında yaymak için nasıl çabalamalıysak, köylüleri ve ezilen halk kitlelerinin öteki kısımlarını da SOSYALİZM anlayışı içinde sistemli bir tarzda eğitmeye çalışmalıyız.
Hiç şüphe yok ki, Komünist fikirleri daha geniş ölçüde yaymanın ve MARKSİZM ve LENİNİZMİ öğrenme çabalarımızı bir kaç misli artırmak zamanı gelmiştir. Komünist fikirleri ve Komünist sistem hakkındaki propagandayı eylem planlarını bilmek zorundayız.
Bunu yapmadıkça Devrimin zaferini gerçekleşiremeyiz.
Komünist teoriyi ve yöntemleri meselelerinin incelenmesinde, çeşitli bilimleri öğrenmekte, çalışmaları örgütlendirmekte ve kadrolar teşkil etmekte uygulamayı da ihmal etmemeliyiz.
GAZETE KÖK/AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
10/9/2021
Melbourne

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top