Genel

Devrim Sonrası Parti- Kitle Çelişmesi Üzerine Kısa Bir Saptama…

Erdoğan ATEŞİN

Rusya, Çin, Arnavutluk gibi ülkelerde sosyalizmin açmazları, esasta parti kitle çelişmesinde düğümleniyordu. Tarih sınıf mücadeleleri, sınıf kavgaları tarihidir belirlemesi Marksist bir kuramdır ve Marx, bu kuramını ekonomik alt yapı, ya da üretim araçlarının mülkiyeti üzerine kurmuştur.

Pratik ve gerçek hayat, devrim sonrası sürecin giderek sosyalist inşa ve proletarya diktatörlüğüne evrilmesini gerektiriyorken süreç, bir avuç komünist partili kapitalist yolcu bürokratın diktatörlüğüne dönüşerek, kapitalist sistemle entegre olmaya kadar vardı.

Proletarya adına yönetime el koyan ayrıcalıklı bir azınlık, bu defa da siyasi üst yapı üzerinde etkili olmuş, sistemi siyasi üst yapı üzerinden bir avuç bürokrat burjuva kontrol etmiştir. Dönüşüm aşağıdan devrilen sınıflardan değil, yukarıdan Komünist Partisini kontrol eden azınlıktan geliyordu.

İşçi sınıfı ve devrimci kitlelerin devrimci rolüyle, bir avuç bürokratlaşmış elitin rolü bu aşamada karşı karşıya gelmiş, ve bu süreçte işçi sınıfının yeniden devrimci şiddete başvurması meşruiyet kazanmıştır. İktidarı yukarıdan, komünist partisi üzerinden kuşatan bir avuç burjuva bürokrata karşı, işçi sınıfının devrimci tarihsel zoru bu aşamada da geçerliliğini korumaktadır.

Devrim sonrası iki çizgi mücadelesi de biçim değiştirmiş, burjuva çizgiyle proleter çizgi karşı karıyadır bu aşamada ve burjuva bürokrat elit kendi ekonomik alt yapısını oluşturmadan, bu çizginin şiddetle tasfiye edilmesi bir zorunluluktur.

 · 2g

Erdoğan Ateşin

Profilinizi oluşturmak için, biraz hayat hikayenizi anlatın. Bu alan, herkesçe görünebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu