Genel

DEVRİM, DEVRİMİN İKİLİ YAPISI VE DEVRİMCİ DURUM!

Görüntünün olası içeriği: açık hava

Umut ileri

Devrimin Nesnel Ve Öznel Koşulları, Devrimci Durum bugünlerde çok sık karşılaştığımız ve üzerinde durmamız gereken bir konudur?
Tabi ki Devrim yapmaya niyetli (tabi ki sözde değil, öz de Devrim yapmaya niyetli) siyasi oluşumlar için.
Devrim yapmayı temel hedeflerinden çıkartmış, Burjuva Siyaset Sahnesinde gönül eğlendirenlere söyleyeceğimiz bir sözümüz yok.

Devrimi Toplumsal Devrim ve Politik Devrim diye iki bileşenli ele alırsak.
Toplumsal Devrim Marks’ın Gotha Programının Eleştirinde belirttiği gibi; Üretici Güçler ile Üretim İlişkileri arasındaki zorunlu uygunluk yasasının bozulması ile başlar, eski toplumsal formasyonun yerini, bu zorunlu ilişkiye uygun yeni bir toplumsal formasyonun alması ile son bulur.
O nedenle biz çağımız KAPİTALİZMDEN, KOMÜNİZME GEÇİŞ çağıdır derken, Toplumsal Devrimin başlangıcını, eski toplum içerisindeki üretici güçler üretim ilişkileri arasındaki zorunlu uygunluk yasasının bozulmasından başlatır, tamamlanmasını ise Sınıfsız ve Devletsiz bir toplum Komünist Toplumla sonlandırırız.

Politik Devrim ise Toplumsal Devrim içerisinde yer alan, üretici güçler ile üretim ilişkileri arasındaki zorunlu  uygunluk yasasının bozulmasının siyasi üst yapıda ki hukuki ifadesi olan Mülkiyet ilişkilerini, düzenleyerek yeni toplumsal formasyona uygun hale getirerek, Toplumsal Devrimin gelişiminin önünü açan, kısaca Toplumsal Devrime içkin, İktidarın Sınıfsal el değiştirişi, bir moment anı, bir sıçrayış tahtasıdır.

Tabi bu Devrimlerin olabilmesinin Nesnel ve Öznel koşulları vardır.
Biz bu koşullardan Nesnel olanını aynı zamanda Devrimci Durum olarak ta niteleriz.

Sol içerisinde tartışmalı alanlardan birisi de Devrimin iradeye bağımlı ve iradenin dışında ama onu etkileyen koşullarının  (ki biz iradeye bağımlı koşula ÖZNEL KOŞUL, iradeden bağımsız ama dolaylı onu etkileyen koşula NESNEL KOŞUL diyoruz) farklı algılanmasıdır.
Burada düşülen temel yanlış, Toplumsal Devrimin NESNEL KOŞULU ile Toplumsal Devrimin önünü açacak, İktidarın Sınıfsal el değiştirişinin sağlayan Politik Devrimin NESNEL KOŞULUNUN birbiri ile karıştırılmasıdır.

Toplumsal Devrimin Nesnel Koşulu; Mevcut üretim ilişkilerinin, üretici güçlerin gelişimini engellemesi sonucu, yeni bir Toplumsal Formasyonun kendini topluma dayatmasıdır.
Zaten Marks Üretici Güçlerle, içinde bulunduğu Üretim İlişkileri arasındaki bu uyumsuzluğu, Toplumsal Devrimin başlangıcı olarak tanımlar.
Günümüze gelirsek; Kapitalizmin artık tarihsel sınırlarına gelmiş dayanmış, kendini ekonomik ve siyasal olarak üretememekte ve en önemlisi de, yeni toplumun maddi öncülleri, eskinin içerisinde olgunlaşmış durumda, özgürleştirilmeyi beklemektedir.

Siyasal Devrimin nesnel koşulları ise,(biz buna DEVRİMCİ DURUM DA diyoruz) Lenin’in söylemiyle;
1)Yukarıdakilerin artık eskisi gibi yönetemez olmaları, bir kriz içerisinde bulunmaları.
2)Aşağıdakilerin de artık eskisi gibi yönetilmek istememeleri.

Her Devrimci Durum DEVRİME yol açmaz.
Devrimin nesnel koşulları, Devrimin gerçekleşmesi için tek başına yeterli değildir.
Bu nesnelliği Devrime dönüştürecek iradi bir etmene, işçi sınıfının örgütlü, yığınları peşinden sürükleyecek PARTİSİNE gereksinim vardır.
Buda Politik Devrimin ÖZNEL KOŞULUDUR.

Toplumsal devrimin Öznel Koşulu da, var olan Nesnelliğe müdahil olacak, Kapitalizmi ait olduğu yere, tarihin çöplüğüne gönderecek, Enternasyonal Örgütlenmedir.
Aynı şekilde Toplumsal devrimin gerçekleşmesi, tamamlanabilmesi için de bir Dünya Sistemi olan Kapitalizmin ideolojik, ekonomik ve siyasal olarak dünyasal planda ortadan kaldırılması gerekir.
O nedenle de tüm bunları gerçekleştirecek, Lenin’in deyimiyle Tüm Ülkelerin İşçilerinin Ortak Etkinliğini sağlayacak Enternasyonal Örgütlenmeye gerek vardır.

Politik Devrimler tek tek ülkelerde gerçekleşse de, Toplumsal Devrimin tamamlanması ancak Dünyasal Planda olabilir.

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top