Genel

Devlet Sınıf Karşıtlığının bir ürünüdür…

Umut İLERİ

Devlet Sınıf Karşıtlığının bir ürünüdür der “Devlet Ve Devrim” adlı yapıtında Lenin.

“Devlet, savaşımda, devrimde devrim düşmanlarını bastırmak için yararlanmak zorunda olduğumuz geçici bir kurumdan başka bir şey olmadığına göre, özgür halkçı bir devletten söz etmek saçmadır: proletaryanın devlete gereksinmesi olduğu sürece, o, bunu, özgürlük için değil, hasımlarını alt etmek için kullanacaktır. Ve özgürlükten söz edilmesi olanaklı olduğu gün, devlet, devlet olarak ortadan kalkmış olacaktır.” der Engels ” (August Babel’e Mektup)

Kısaca özetlersek Devlet, Sınıf Karşıtlıklarının bir ürünü olarak sınıfların varlığı ile ortaya çıkmış, sınıfların ortadan kalkmasıyla sönümlenecek olan, Egemen olan Sınıfın karşıtı üzerinde ki baskı ve zor aygıtıdır.

Yargının, yürütmenin ve yasamanın tek elde toplandığı, Tek Adam Rejimi, Saray Rejimi olarak ta adlandırılan mevcut yönetimi AKP Devleti olarak nitelemek doğru değildir.

Devlet tek tek Burjuvaların değil bir sınıf olarak, kollektif olarak, onun çıkarlarını kollar ve gözetir.

Tüm bu olanlar Sermayenin bugün geldiği evreden bağımsız değildir.Kapitalizmin tarihsel sınırlarına geldiği dayandığı, kendini yeniden üretmekte zorlandığı, ağır ekonomik kriz altında ülkelerin gelişmişlik düzeylerine, iç ve dış koşullara bağlı olarak farklılık gösteren Egemenlik Biçimlerine başvurduğu bu durumda, Ülkede olan biteni Sermayeden bağımsız ele almak, Sınıfsal Bakıştan yoksun olduğumuzu göstermektedir.

O nedenle biz Devlet derken AKP Devleti demeyiz, Sermaye Devleti diyerek onun sınıfsal iktidarın bir egemenlik aracı olduğunu belirtiriz.

Toplumun ezilen, sömürülen, üretim araçlarından yoksun kesimi üzerinde Devletin “Göreceliliğinden” Tarafsızlığından bahsedilemez.Devlet Egemen Sınıf dışında kalan kesimler için her zaman Egemen Sınıftan yana TARAFLIDIR.

“Devlet Baba” kavramı, sanki Devlet Tüm Toplum kesimlerine eşit uzaklıktaymış gibi Egemen Sınıf tarafından ortaya atılan bir yutturmacadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu