Genel

DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ…

İktidarın silahlı güçle ele geçirilmesi meselenin savaşla çözülmesi, DEVRİM’in temel görevi ve en yüksek biçimidir. Bu Marksist-Leninist devrim ilkesi evrensel olarak ÇİN için ve bütün diğer ülkeler için geçerlidir.
ÇİN kapladığı alan Avrupa kadar büyük olan, dünyanın en geniş ülkelerinden biridir. Bu büyük ülkede, giyecek ve yiyecek sağlayan geniş bereketli topraklar, büyük ormanlar ve zengin maden yatakları ile kaplı, genişliğine ve derinliğine uzanan sıradağlar, su taşıması ve sulama imkanları sağlayan ırmak ve göller, denizaşırı ülkelerle ulaşımı kolaylaştıran uzun kıyılar bulunmaktadır. Eski çağlardan beri bu geniş ülkede yaşayan Çin halkı özveri ile çalışıyor, yaşıyor ve çoğalıyor.
Çin ‘in kuzeydoğu, kuzey atı ve batının bir kesiminde Rusya, Moğolistan Halk Cımhuriyeti, güneybatı ve batının bir kısmında Afganistan, Hindistan zbütan ve Nepal, güneyde Birmanya ve Çİn Hindi, doğuda Kore ile sınırlanmıştır.
Doğuda Japonya ve Filipinler’e yakın komşudur.
Çin’in coğrafi konumunun Çin halkının devrimi için yarar ve zararları vardır. Rusya’ ya bitişik, Avrupa ile Amerikan emperyalizmi ve Sovyet sosyal emperyalist ülkelerden oldukça uzak olması ve çevresinde bir çok sömürge ve yarı – sömürge ülkenin bulunması Çin için yararlıdır. Japon emperyalizminin coğrafi yakınlığından Çin’in bütün milliyetlerini ve Çin halkının devrimini sürekli olarak tehdit etmesi Çin halkının zararınadır. Çin’in nüfusu dünya nüfusunun dörtte biridir. Çin’de yaşayanların yüzde 90’ından fazlası Han milliyetindendir. Ayrıca içlerinde Moğal,Hul, Tibetli, Uygur, Miso, Yi, Çuang, Çuangçiye ve Koreliler’in bulunduğu hepside farklı kültürel gelişme düzeyinde olsa da uzun tarihleri olan bir çok azınlık milliyet vardır.
Böylece Çin bir çok milliyetten oluşan büyük nüfuslu bir ülkedir. Dünyanın diğer birçok milliyetiyle aynı doğrultuda gelişen Çin halkı da (HAN’lar) ilkel sınıfsız komünlerde binlerce yıllık bir hayat yaşadı. İlkel komünerlerin çöküşünden ilk önce köleci, sonrada feodal toplum biçimlerini alan sınıflı topluma geçişten bu yana 4000 küsür yıl geçti.
Çin uygarlığının tarihi boyunca tarım ve el sanatlarındaki yüksek gelişme seviyesiyle tanınmıştır. Çin’de büyük düşünürler, bilim adamları, mucitler, devlet adamları, askerler, edebiyatçılar ve sanatçılar çıkmıştır ve zengin bir klasik sanat hazinesi vardır. Pusula çok uzun zaman önce Çin’de icat edildi. Kağıt yapma sanatı keşfedilmeli yaklaşık 2000 yıl oluyor, taş baskısı 1500 yıl seri baskı ise 1000 yıl önce bulundu, Çinliler barutu kullanmayı Avrupa’dan önce biliyordu. Bunlardan ötürü Çin , dünyanın en eski uygarlıklarından birine sahiptir. Aşağı yukarı 4000 küsür yıllık yazılı tarihi vardır. Çin milleti, bütün dünyada yalnız çalışkanlığı ve dayanıklılığı ile değil, özgürlüğe olan ateşli tutkusu ve zengin DEVRİMCİ gelenleriyle tanınır.
Mesala HAN halkının tarihi, Çinlilerin hiç bir zaman zalimce yönetime boyun eğmediğini ve de onu devirmek ya da değiştirmek için sürekli olarak Devrimci yollara baş vurduğunu gösterir bizlere.
Binlerce yolluk HAN tarihinde toprak ağalarının ve asillerin kara yönetimine karşı irili ufaklı yüzlerce köylü ayaklanması olmuştur.
Ve hanedan değişmelerinin çoğu bu köylü ayaklanmalarının sonucu olarak ortaya çıkmıştır.
Çin’deki bütün milliyetler yabancı zulmüne karşı direnmiş ve onu silkip atmak için hep başkaldırmışlardır.
Bunlar eşitlik temeli üzerinde bir birlikten yana fakat bir Milliyet’in diğerinde ezilmesinin karşısındadırlar.
Binlerce yıllık yazılı tarihi boyunca Çin milleti şanlı bir DEVRİMCİ gelenek ve muhteşem bir tarihsel mirasa sahiptir.

1.bölüm (Devam edecektir…)

GAZETE KÖK/AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
23/8/2021
Melbourne

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top