Genel

DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ

ÇİN DEVRİMİNİN İTCİ GÜÇLERİ…

Çin toplumu sömürge, yarı-sömürge ve yarı-feodal bir toplum olduğuna, devrim esas olarak yabancı emperyalist eğemenlik ve yerli feodalizmin hedeflerine yöneldiğine, görevleri bu iki zalimi olduğuna göre, Çin toplumundaki çeşitli sınıf ve tabakalardan hangileri bunlara karşı savaşabilecek güçleri meydana getirirler? Bu Çin devriminin itici güçleri meselesidir. Çin devriminin temel taktikleri meselesine doğru bir çözüm getirebilmek için bu meselenin açıkça anlaşılması zorunludur.
Çin toplumunda hangi sınıflar mevcu? Toprakağası sınıfı ve burjuva sınıfı vardır.
Toprakağası ve burjuvazinin üst tabakası Çin toplumunda eğemen sınıfları meydana getirir. Bunun yanı sıra, hepsi Çin ‘in geniş alanlarında hala bağımlı sınıflar durumunda olan PROLETERYA , kÖYLÜLÜK ve küçük burjuvazinin köylülük dışında farklı kesimleri vardır.
Bu sınıflar Çin devrimine karşı tavır ve tutumları, tümüyle toplumdaki ekonomik yerleriyle belirlenir. Böylece devrimim iticigüçleri, hem de hedefleri ve görevleri, Çin’in sosyo-ekonomik sisteminin tabiatı tarafından belirlenmektedir.
1- TOPRAKAĞASI SINIFI:
Toprakağası sınıfı, Çin’de emperyalist eğemenliğinin ana sosyal temelini oluşturur. Bu sınıf köylüleri acımasızca sömürmek ve ezmek için feodal sistemi kullanan Çin’in siyasi, ekonomik ve kültürel gelişmesine engel olan ve hiç bir ilerici rol oynamayan bir sınıftır.
Bu yüzden toprakağaları bir sınıf olarak devrimin itici gücü değil, bir hedeftir.
Direniş Savaş’ında büyük toprakağalarının bir kesimi, büyük burjuvazinin bir kesimi ( Teslimiyetçiler ile birlikte Japon saldırganlarına) teslim olmuştur. Ve giderek hainleşmişlerdir.
Bu arada henüz anti-Japon kampta olmasına rağmen büyük toprakağalarının diğer bir kesimi, büyük burjuvazinin başka bir kesimi (Yola gelmezler) ile gittikçe daha çok yalpalamaktadırlar.
Ama orta küçük toprakağaları ve biraz kapitalist özellik gösteren aydın eşrafın önemli bir kesimi Japon emperyalizmi ile savaş için bir miktar arzu göstermektedir. Japon emperyalizmine karşı ortak savaşta onlarla birleşmek (yedek güç olarak)devrimin yararınadır.

  1. Bölüm (Devam edecek…)
    GAZETE KÖK/ AVUSTRALYA
    HÜSEYİN BİÇER
    2/9/2021 Melbourne
Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top