Genel

DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ

  1. Bölüm (Devam edecek)

ÇİN DEVRİMİ

Çin devriminin hedefleri:

Böyle düşmanlar karşısında devrimci üs alanları meselesi ortaya çıkmaktadır. Çin’in kilit şehirleri uzun süredir güçlü emperyalist ve gerici müttefiklerince işgal edilmiş olduğundan, devrimci safların, şehirleri köylülük bölgelere saldırı için kullanılan hain düşmana karşı savaşmak için, geri kalmış köyleri, ileri, pekişmiş üs alanlarına, devrimin büyük askeri, siyasi, ekonomik ve kültürel kalelerine dönüştürmeleri ve bu şekilde, giderek uzun süreli mücadele yoluyla devrimin tam sağlamaları zorunluluk haline gelmiştir.
Eğer emperyalizm ve uşaklarıyla uzlaşmak istemiyorlarsa ve mücadeleyi sürdürmeye azimliyseler ve güçlerini inşa etmek çelikleşmek ve henüz kendi güçleri yeteneksizken güçlü bir düşmanla nihai muharebelere girmekten kaçınmak niyetindeyseler, böyle yapmaları zorunludur.
Durum böyle olunca, Çin devriminin zaferi önce KIRSAL alanlarda kazanılabilir.
Çin’in ekonomik gelişmesi eşitsiz ( birleşmiş bir kapitalist ekonomi değil) arazisi geniş ( ki bu devrimci güçlere manevra yapma alanı sağlar)
Karşı- devrimci kamp bölünmüş ve çelişmelerle dolu olduğu ve devrimin ana gücü olan köylülerin mücadelesine KOMÜNİST PARTİSİ, proletarya partisi önderlik ettiği için, bu mümkündür. Ama bu şartların da kendileri devrimi eşitsiz yapmakta ve tam zaferi kazanma görevini uzun ve zorlu kılmaktadır.
O halde devrimci üs alanlarındaki uzun devrimci mücadelenin, esas olarak Çin Komünist Partisi,nin önderlik ettiği köylü GERİLLA savaşından ibaret olacağı açıktır.
Bunun için köylülük bölgeleri devrimci üs akanları olarak kullanmanın zorunluluğunu dikkate almamak köylüler arasında itinalı çalışmayı ve GERİLLA savaşını ihmal etmek yanlıştır.
Ne var ki SİLAHLI MÜCADELE’ye ağırlık vermek, diğer mücadele biçimlerini bir yana bırakmak demek değildir. Tersine , silahlı mücadele diğer mücadele biçimleriyle desteklenmezse başarıya ulaşamaz bu böyle biline.
Ve köylülük üs alanlardaki çalışmaya ağırlık vermek, şehirlerdeki ve hala düşmanın yönetimi altındaki diğer çok geniş köylülük alanlardaki çalışmaları bırakmak demek değildir.
Tersine şehirlerdeki ve bu gibi diğer köylülük alanlardaki çalışma olmadan kendi köylülük üs alanları tecrit olur ve devrim yenilgiye uğrayabilir. Üstelik devrimin son hedefi, düşmanın ana üsleri olan şehirlerin zaptıdır. Bu hedefe şehirlerde yeterli çalışma olmadan ulaşılamaz. Dolayısıyla, düşmanın halka karşı başlıca silahı olan ordusu yok edilmeden, devrimin ne köylülük alanlarda, ne de şehirlerde Muzaffer olmayacağı açıktır.
Bu yüzden düşman birliklerini muharebede yok etmenin yanı sıra, onları dağıtmak, paramparça etmek gibi önemli bir görevimiz de vardır.
Şu açık ve nettir ki KOMÜNİST PARTİSİ, düşman tarafından işgal edilmiş olan ve uzun bir süredir gericiliğin ve karanlık güçlerin eğemenliği altında olan şehir ve köylülük alanlardaki propaganda, ajitasyon ve örğütlenme çalışmasında aceleci ve maceracı olmamalıdır. Gizli ( yer altında ) çalışan, iyi seçilmiş komünist kadrolara sahip olmalı güç toplamalı ve orada fırsat kollamalıdır.
Düşmana karşı mücadelede, Halkın yanında önderlik ederken PARTİ adım adım, yavaşça ve kararlı, emin bir şekilde ilerleme “ Haklı nedenlerle, yararımıza ve kendine hakim olarak mücadele verme” ilkesine sadık kalma kanun emirname ve sosyal geleneklerine izin verdiği açık (LEĞAL) faaliyet biçimlerinden faydalanma taktiklerini benimsemelidir diye düşünüyorum.
İçi boş yaygara ve pervasız eylem hiç bir zaman başarıya götüremez götürmez bu tip eylemler fayda yerine zarar getirir. Geçmişte bu tip eylem biçimlerinin zararları gün gibi ortadadır .
7.Bölüm (Devam edecek…)

GAZETE KÖK/AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
31/8/2021 Melbourne…

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top