Genel

DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ

 1. Bölüm (DEVAM EDECEK)

ÇİN DEVRİMİ

 1. SON YÜZYILLARDAKİ DEVRİMCİ HAREKETLER:
  Çin’in Çin feodalizmiyle anlaşan emperyalizm tarafından bir yarı-sömürge ve sömürgeye dönüştürülmesinin tarihi, aynı zamanda Çin halkının emperyalizme ve uşaklarına karşı verdiği mücadelenin tarihidir. AFYON savaşı, Tayping ilahi Krallığı hareketi., Çin-Fransız savaşı, 1898 Reform hareketi, Yi Ho-Duan hareketi, 1911 Devrimi, 4 Mayıs hareketi, 30 Mayıs hareketi, Kuzey seferi, Toprak Devrimi savaşı, hep Çin halkının emperyalizme ve uşaklarına karşı yılmaz mücadele ruhunun kanıtıdır.
  Çin halkının son yüzyıl boyunca sürdürdüğü boyun eğmez kahramanca mücadelesi sayesindedir ki, emperyalizm Çin’e boyun eğdirememiştir. Japon emperyalizminin bütün gücüyle bir tam saldırı halinde olmasına açık ve gizli Vang Çing-Vey’ler gibi bir çok toprakağası ve büyük burjuva unsurun düşmana teslim olmuş olmasına ya da teslime hazırlanmasına rağmen Yiğit Çin halkı, savaşı mutlaka sürdürecektir.
  Bu kahramanca mücadele Çin halkı Japon Emperyalizmini Çin’den sürüp atana ve ülkenin tam kurtuluşunu gerçekleştirene kadar durmayacaktır.
  Çin halkının milli DEVRİMCİ mücadelesinin 1911 DEVRİMİ’nden sayarsak 30 yıllık bir tarihi vardır.
  Bu mücadele , daha ne seyrini tamamlamış ne de kesin bir başarıyla görevlerini yerine getirmiştir.
  Bu yüzden, Çin halkı ve özellikle ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ, azimle savaşı sürdürmenin sorumluluğunu omuzlamalıdır.
  Devrimin hedefleri nelerdir?
  Görevleri nelerdir?
  İtici güçleri nelerdir?
  Niteliği nedir?
  Ve perspektifleri nelerdir?
  Bu meseleler ilerideki bölümlerde açıklanacaktır.
 2. Bölüm: ( DEVAM EDECEK)

GAZETE KÖK /AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
29/8/2021
Melbourne

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top