Genel

DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ

 1. Bölüm…

ESKİ FEODAL TOPLUM:

ÇİN’in çok kalabalık bir nüfus uzun bir tarih zengin bir devrimci gelenek ve muhteşem bir tarihi mirasa sahip büyük bir millet olmasına rağmen, Çin’in ekonomik, siyasi ve kültürel gelişimi köleci toplumdan feodal topluma geçtikten sonra uzun zaman çok yavaş olmuştur. Çu ve Çin hanedanlarıyla başlayan bu feodal toplum 2000 yıl kadar sürmüştür.
Feodal döneminde Çin’in ekonomik ve siyasi sisteminin ana özellikleri şunlardır:

 1. Kendine yeterli bir tabii ekonomi hakimdi. Köylüler kendileri için sadece Tarouca ürünlerini değil, gereli el yapması eşyanın çoğunu da üretirlerdi.Toprak ağalarının ve asillerin, köylülerdeu toprak kirası (rantı) şekliyle zorla aldıkları da değişim( mübadeı) için değil, esas olarak kendı özel kullanımları içindi. Zamanla değişim geliştiyse de, ekonominin bütünü içinde belirli bir rol oynayamadı.
 2. Köylülerin pek az toprağı varken, ya da hiç toprağı yokken, toprakağaları, asille ve imparatordan oluşan feodal eğemen sınıf, toprağın büyük bir kısmına sahipti. Köylüler toprakağalarının, asillerin ve kral ailesinin topraklarını kendi tarım araçlarıyla işlı ve elde edilen ürünün yüzde 40 ile 70 ve hatta yüzde 80’ini onlara özel kullanımları için vermek zorundaydılar. Köylüler sefildiler.
  3.Sadece toprakları asiller ve kral ailesi, köylülerden gasp edilen kira yoluyla yaşamazdı; toprakağası devleti de hükümet memurları sürüsünü ve esas olarak köylüli bastırmakla kullanılan orduyu beslemek için, köylülerden haraç ve verği alır, onları angarya hizmetlerde kullanırdı.
 3. Feodal toprakağası devleti, bu feodal sömürü sistemini koruyan ikdidar organıydı. Feodal devlet, Çin hanedanından gelen ilk imparator Sihuangdi’nin Çin’i birleştirmesinden sonra bir miktar feodal ayrılçılık kalmasına rağmen, feodal devlet, otokratik ve merkezi haline geldi. Ülkenin her yerinde silahlı kuvvetlerin. Mahkemelerin, hazine ve devlet tahıl ambarlarının görevlerini tayin eden, tüm feodal eğemenlik sistemin ana desteği olan, toprak eşrafına dayanan imparator, en büyük yöneticiydi.
  Çin köylüleri asırlar boyunca köle gibi. Yoksulluk ve zorluk içinde bu feodal sömürü ve baskı altında yaşadılar.
  Onlar feodalizmin esareti altında kişi özgürlüklerinden ve insan haklarından yoksundular. Toprakağası onları keyfince kullanma, işkence etme ,dövme ve hatta öldürme hakkına sahipken, onların siyasi bir hakkı yoktu. Çin toplumunun bir kaç bin yıl boyunca aynı sosyo-ekonomik gelişme düzeyinde Kalmasının esas sebebi; toprakağalarının acımasız sömürü ve zulmü nedenim köylülerin aşırı yoksulluk ve geriliğidir.
  Feadol toplumda baş çelişki, köylüler ile toprak ağası sınıfı arasındadır.
  Bu toplumda zenginlik ve kültürü yaratan esas sınıflar, köylüler ve zanaatkarlardır.
  Çin köylülerinin ekonomik yönden insafsızca sömürülmesi ve siyasi baskı, onları toprakağası eğemenliğine karşı sayısız ayaklanmalarla zorladı.
  Çin hanedanı zamanında Çeng Şeng. Vu Guang, Siang Yu ve Liu Bang han hanedanı amanında Hsinşin, pinglin, kızıl kaşlar, bronz atlar, sarı sarıklar, Sui hanedanı zamanında Li Mi ve Dou Çien-deh. Dang hanedanı zamanında Vang Hsienci ve Huang Çao.
  Sung hanedanı zamanında; Sung Ciang ve frang La.
  Yuan hanedanı zamanında; Cu Yuan-Cang ve Ming hanedanı zamanında Li Zu-Çeng’den . Çin hanedanı zamanında Tayping ilahi Krallığı diye biline ayaklanmaya kadar hepside köylü ayaklanması ve DEVRİMCİ köylü savaşı olan yüzlü ayaklanma olmuştur.
  Çin tarihindeki köylü ayaklanmaları ve köylü savaşları başka hiç bir yerde benzeri olmayan ölçüdedir.
  Feodal Çin toplumunda köylüleri sınıf mücadeleleri , köylü ayaklanmaları ve köylü savaşları tarihi gelişmenin gerçek itici gücü olmuştur. Çünkü belli sayıda köylü ayaklanmaları ve köylü savaşlarının her biri o zamanki feodal rejime bir darbe vurmuştur. Böylece sosyal üretici güçlerin büyümesi az çok yardım etmiştir.
  Ne varki, o günlerde ne yeni üretici güçler, ne yeni üretim ilişkileri, ne de herhangi bir ileri siyasi parti olduğundan köylü ayaklanmaları ve savaşları buğün proletaryanın ve Komünist Partisi’nin sağladığı doğru bir önderliğe sahip değillerdi.
  Bu nedenle her köylü devrimi başarsızlığa uğradı. Köylülük toprakağaları ve asillercedevrim sırası veya devrimden sonra hanedan değiştirme için hep bir manivela olarak kullanıldı.
  Bu yüzden her büyük devriöci bir köylü mücadelesinden sonra biraz sosyal ilerleme kaydedilmesine rağmen, feodal ekonomik ilişkiler ve siyasi sistem temelde değişmeden devam etmiştir.
  Ancak son yüzyıl içerisinde farklı düzeyde bir değişiklik olmuştur.
 4. BÖLÜM (Devam Edecek…)

GAZETE KÖK/AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
24/8/2021
Melbourne

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top