Genel

DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ

YENİ BİR DÜNYA KURMAK İSTİYORUZ !

Biz Komünistler, uzun yıllardan beri kültürel bir devrim için olduğu kadar, bir siyasi ve ekonomik devrim için de mücadele ettik ve ediyoruz. Devrim örgütlü sınıf bilinçli kitlelerin eseri olduğunun bilincindeyiz Eğitim ve kültüre oldukça önem verdik veriyoruz. Sanata da aynı oranda önem veriyoruz.
Yeni bir toplum , yeni bir dünya kurmak en temel amaçlarımızdandır.
Yeni bir dünya kurulmasında sadece yeni bir siyaset, yeni ekonomik modeli değil aynı zamanda Devrimci kültürü ve sanatıda olmalıdır. Olacaktır. Sanata ve kültüre değer vermeyen toplum, toplumsal çürümeye yok olmaya mahkûmdur .
Yani bizler burjuvazinin ve kapitalizmin yalnızca sadece siyasi bakımından ezilen ve ekonomik bakımdan sömürülenleri olarak kuracağımız yeni dünyayı siyasi bakımdan Özgür ve ekonomik bakımdan zengin bir dünya ile yetinmiyoruz.
Fakat aynı zamanda, eski feodal, gerici ve burjuva kültürünün eğemenliği altında cahil ve geri bıraktırılan yeni bir kültürün eğemenliği altında aydınlanmış yaşanılası bir dünya haline getirmek istiyoruz. Kültürel ve sanat alanında amacımız budur.

Bu kültür ne çeşit olmalıdır, kime hizmet etmelidir?
Her kültür bir ideolojik şekil olarak belli bir toplumun siyasetinin ve ekonomisinin yansımasıdır. Ekonomi temeldir ve siyaset onun yoğun bir ifadesidir. ( Ekonomi olarak güçlü olan kesim siyasi olarak da güçlü kesimdir. Ekonomi siyaseti belirler.)
Bu, kültür, siyaset ve ekonomi ilişkisi ve siyasetin ekonomi ile ilişkisi hakkındaki temel görüşümüzde.
Demek ki kültürün şekli önce siyasi ve ekonomik biçim tarafından belirlenir.
Kültür ancak bundan sonra belirli bir siyasi ve ekonomik biçime etki yapmaya başlar.
MARKS der ki: “ insanların varlıklarını belirleyen bilinçleri değildir. Tam tersine, insanların bilincini onların sosyal varlıkları belirler.”
Gene MARKS der ki: “Filozoflar sadece dünyayı çeşitli şekillerde yorumlamakla yetindiler: oysa mesele dünyayı değiştirmektir.”
MARKS ne kadar güzel demiş, bu bilimsel ifadeler, insanlık tarihinde ilk defa olmak üzere bilinç ve varlık arasındaki ilişki meselesini doğru olarak çözdü ve bunlar daha da sonra LENİN tarafından derinlemesine açıklanan, gerçeğin yansıması olarak dinamik DEVRİMCİ bilği teorisinin gerisindeki temel kavramlardır.
Tasfiye etmek istediğimiz eski milli kültürün gerici unsurlarının, eski milli siyaset ve ekonomiden ayrı tutulamayacağı ve kurmak istediğimiz yeni milli kültürün de yeni milli siyaseti ve ekonomisi, eski kültürün temelini teşkil ettiği gibi, yeni siyaset ve ekonomisi de yeni kültürün temelini teşkil edecektir.
(Devam edecek )
GAZETE KÖK/AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
9//9/2021
Melbourne

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top