Genel

DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ

  1. Bölüm(Devam edecek)

ÇİN DEVRİMİNİN İTİCİ GÜÇLERİ:

KÖYLÜLÜK:
Köylülük, Çin’in toplam nüfusunun hemen hemen yüzde 80’ mi meydanana getirir ve günümüzde de ülke milli ekonomisinde ana güçtür.
Köylülük arasında şiddetli bir kutuplaşma yer almaktadır.
Birinci olarak: zengin köylüler, köylülük nüfusun yüzde 5’ini (ya da toprakağaları ile birlikte yüzde 10’nu ve köy burjuvazisini meydana getirirler) Çin’deki zengin köylülerin çoğunluğu topraklarının bir bölümünü kiraya verdikleri, tefecilik yaptıkları ve çiftlik işçilerini insafsızca sömürdükleri için YARI-FEODAL karekterlidir.
Ama genellikle, kendileri bedence çalışırlar ve bu anlamda, köylülügün bir parçasıdırlar.
Zengin köylü üretim şekli, belirli bir dönem yararlı olacaktır. Genellikle köylü kitleleri Anti-Emperyalist mücadelesine biraz katkıda bulunabilir ve toprakağalarına karşı TOPRAK DEVRİMİ mücadelesinde tarafsız kalabilirler. Bu yüzden zengin köylüleri toprakağaları ile aynı sınıftan sayılması doğru değildir. Ve vaktinden önce zengin köylülüğü bir tasfiye politikası uygulamak yanlıştır.
İkinci olarak:
Orta köylüler, bunlar ÇİN ‘in köylülük nüfusunun yüzde 20’sini meydana getiriyorlar. Ekonomi bakımından kendine yeterlilidirler. ( ürün iyi olduğunda bir kenara bir kısmını koyabilirler, ara sıra işçi tutabilirler ya da faizle küçük miktarda para verebilirler)
Genellikle başkalarını sömürmezler , fakat Emperyalizm, Toprakağası sınıfı ve burjuvazi tarafından sömürülürler.
Hiç bir siyasi hakları yoktur. Bazılarının kendine yeterince toprağı yoktur ve sadece bir kesiminin (Hali vakti yerinde orta köylülerin) biraz fazla toprağı vardır.
Orta köylüler, sadece Anti-Emperyalist DEVRİM’e ve TOPRAK DEVRİM’ine katılabilmekle kalmazlar, SOSYALİZM’de kabul edebilirler.
Bu yüzden , tüm orta köylülük, işçi sınıfının güvenilir bir müttefiki olabilir ve devrimin önemli bir itici gücüdür.
Orta köylülerin olumlu yada olumsuz tavrı, Devrimde zaferi veya yenilğiyi Belirleyen etkenlerden biridir ve bu özellikle TOPRAK DEVRİM ‘inden sonra orta köylüler köylülük nüfusunun büyük çoğunluğu haline geldikleri zaman doğrudur.
Üçüncü olarak:
Yoksul köylüler, Çin’de tarım işçileriyle birlikte köylü nüfusun yüzde 70’ini meydana getirirler. Bunlar hiç toprağı olmayan beye yetersiz toprağı olan geniş köylü kitleleri kır’ın yarı-proletaryası ÇİN DEVRİMİ ‘inin en büyük itici gücü, proletaryanın tabii ve en güvenilir müttefiki ve Çin devrimci güçlerinin ana müfrezesidir.
YOKSUL ve ORTA KÖYLÜLER, ancak işçi sınıfının önderliği altında kurtuluşlarını gerçekleştirebilirler.
Ve İşçi sınıfı ( PROLETARYA) ancak yoksul ve orta köylülerle sağlam bir ittifak kurarak DEVRİM ‘i zafere götürebilir.
Yoksa bunların ikisi de imkansızdır.
Köylülük terimi esas olarak YOKSUL ve ORTA köylüleri belirtir bu böyle biline.

  1. Bölüm ( devam edecek)
    GAZETE KÖK/ AVUSTRALYA
    HÜSEYİN BİÇER
    5/9/2021
    Melbourne
Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top