Genel

DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ

  1. Bölüm( Devam edecek…)

ÇİN DEVRİMİNİN İTİCİ GÜÇLERİ:

2- BURJUVAZİ;

Komprador büyük burjuvazi ile milli burjuvazi arasında fark vardır.
Komprador büyük burjuvazi emperyalist ülkelerin kapitalistlerine doğrudan doğruya hizmet eden ve onlar tarafından beslenen bir sınıftır. Sayısız bağlar, onu kırlardaki feodal güçlere yakından bağlamaktadır. Bu yüzden o Çin Devriminin bir hedefidir ve Devrim tarihinde hiç bir zaman itici güç olmamıştır olamazsa . Bu böyle biline.
Ancak, Komprador büyük burjuvazinin farklı kesimleri, farklı emperyalist güçlere bağlıdır. Öyle ki emperyalist güçler arasındaki çelişmeler çok keskinleştiğinde ve DEVRİM esas olarak belirli bir emperyalist güce yöneltildiğinde, Komprador sınıfın diğer emperyalist guruplara hizmet eden kesimlerinin belirli bir dereceye kadar ve belirli bir süre için mevcut anti-emperyalist cepheye katılması mümkün olabilir.
Fakat bunlar, efendileri ÇİN DEVRİMİNE karşı çıkar çıkmaz, Devrime karşı da dönebilirler . Çünkü omurgasızdırlar.
Japon emperyalizmini destekleyen büyük burjuvazi (teslimiyetçiler) ya teslim olmuşu ya da teslim olmaya hazırdırlar. Avrupa’cı ve Amerikan’cı büyük burjuvazi (yola gelmezler), henüz Anti-Japon kampta olmalarına rağmen, gittikçe daha fazla yalpalamakta ve aynı anda Japonya ‘ya direnme ve Komünist Partisi’ne karşı çıkma ikili oyunu oynamaktadırlar. Büyük burjuva teslimiyetçilerine karşı Komünist Partisinin siyaseti , onları düşman saymak ve mızrağın sivri ucunu onlara yönetmek ve yere çalmaktır.
Büyük burjuva yola gelmezlere Karşı ikili bir devrimci siyaset uygulanmalıdır. Bir yandan hala Anti-Japon oldukları için onlarla bir süre birleşilir ve onların Japon emperyalizmiyle olan çekişmelerinden yararlanılmalıdır.
Öte yandan direniş ve birliğe zararlı zorba Anti-Komünist ve gerici bir siyaset izledikleri için onlarla sıkıca mücadele edilmelidir. Böyle bir mücadele olmazsa, hem direniş, hem de birlik tehlikeye düşer.
Milli burjuvazi, ikili nitelik taşıyan sınıftır. Bir yandan emperyalizm tarafından ezilmekte, feodalizm tarafından zincirlenmektedir. Ve bundan dolayı, her ikisi ile de çelişki halindedir.
Bu yüzden devrimci güçlerden birini meydana getirir. ÇİN DEVRİMİ boyunca Emperyalizme, bürokrat ve savaşağaları hükümetine karşı savaşa belli bir heves göstermiştir.
Ama öte yandan emperyalizme ve feodalizme tümden karşı durma cesaretinden yoksundur. Çünkü, ekonomik ve u bakımdan gevşektir ve emperyalizm ve feodalizm ile hala ekonomik bağları vardır. Bu durum halkın Devrimci güçleri kuvvetlendiğinde açıkça ortaya çıkmaktadır.
Milli burjuvazinin ikili karekterinden, onun belirli zamanlarda ve belirli bir dereceye kadar emperyalizme ve bürokrat savaşağaları hükümetlerine karşı devrimde yeralabileceği ve devrimci bir güç olabileceği, ama diğer zamanlarda, Komprador büyük burjuvaziyi izleme ve karşı- devrimde onun ortağı olarak hareket etme tehlikesi olduğu ortaya çıkar.
Esas olarak orta burjuvazi olan ÇİN milli burjuvazisi, 1927’den 1931’e kadar olan dönemde ( 18 Eylül olayı’ndan önce) DEVRİME karşı çıkmada büyük toprakağası sınıfını ve büyük burjuvaziyi izlemesine rağmen, aslında hiç bir zaman siyasal iktidarı elinde bulunduramamış ve iktidarda olan bu sınıfların gerici siyasetiyle kısıtlanmıştır.
Bu savaşta sadece büyük toprakağası ve büyük burjuva teslimiyetçilerden değil,büyük burjuva yolagelmezlerden de ayrılır ve günümüze kadar oldukça iyi bir müttefik olmuştur.
Bu nedenle, milli burjuvaziye karşı mutlaka ihtiyatlı bir siyaset yürütülmesi gerekmektedir.

  1. Bölüm (Devam edecek)
    GAZETE KÖK /AVUSTRALYA
    HÜSEYİN BİÇER
    3/9/2021i
Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top