Genel

“Demokrasi başlıklarında sık sık yineliyoruz.

Umut İLERİ

Sınıflı bir toplumda demokrasi bir burjuva yönetim biçimidir. Tartışmasız bir doğru. Marksizm dar anlamda demokrasiyi bu şekilde niteler ve yorumlar. Ne var ki, bu somut gerçek hemen her koşulda öne çıkarılacak bir doğru da değildir. Bir doğruyu bir yanlış koşulda öne çıkartarak savunmak doğru değil, yanlış sonuç verir.

Yani faşizm koşullarında ve sosyalizm doğrudan iktidarı alabilecek bir toplumsal güce de sahip değilse, öne çıkarılması gereken siyasi tavır faşizme karşı demokrasidir. İçinde bulunulan koşulların daha da demokratikleştirilmesi ve sola alan açacak bir hale getirilmesidir; yani demokrasinin sınıfsal bir niteliği var sözünü bir ezberleme ve tekerleme haline dönüştürmek değil. ve üstelik marksizm açısından demokrasinin bir sınıfsal yönetim biçimi olduğu gerçeğini de akıldan çıkarmadan…”(Melnur-Solpaylaşım Sitesi)

Demokrasinin bir Sınıf Egemenliği Biçimi konusunda anlaştık.Faşizm koşullarında diyorsunuz, Demokrasi Mücadelesinden bahsediyorsunuz.

Sınıfsal İktidar değişmediğine göre bahsettiğiniz Demokrasi, Burjuva Demokrasisi.

Soralım şimdi, neden Egemen Sınıf, Burjuva Demokrasisinden vazgeçerek, kendisi için daha riskli Faşizmi seçer?Demek ki bu seçim keyfi bir seçim değil, Sermayenin içerisinde bulunduğu evreyle ilgilidir.

Kapitalizmin tarihsel sınırlarının sonuna geldiği dayandığı, kendini ekonomik ve siyasal olarak üretemediği bu koşullarda , daha baskıcı, daha totaliter Egemenlik Biçimlerine başvurması zorunludur.

Bir diğer önemli nokta da, Kapitalizmin bu sınırların gerisine gitme olanağı yoktur.

Çünkü içerisinde bulunduğu ağır Ekonomik Krizden çıkma şansı yoktur. Artık İşçi ve Emekçilere verecek bir şeyi kalmamıştır. Üstelik bırak vermeyi, onların ellerinden uzun mücadeleler sonucu elde ettikleri hakları, geri almak için saldırmaktadır. Kısaca artık Burjuva Demokrasisine geri dönüş söz konusu değildir. O halde artık yığınları Demokrasi hayalleriyle aldatmanın bir anlamı yoktur.

Tüm bu kafa karışıklığının nedeni Dimitrov’un Faşizm tanımından kaynaklanmaktadır. Neredeyse bir asra yakın bir zaman önce yapılmış bir tanımı, Kapitalizmin o günü ile bugünü arasında ki değişimleri ve geçirdiği evreleri görmeden, bugüne taşırsanız yanlışa düşersiniz.

O dönem Faşizme karşı, Burjuva Demokrasisinden yana tavır alınması ve buna göre güç birlikleri doğru olabilir. Ama geldiğimiz bu evrede bu olası değildir. Kapitalizm artık aynı Kapitalizm değildir. Kapitalizm için son yaklaşmış “Refah” dönemi sona ermiştir.

Bundan böyle, sonunun geldiğini fark eden bir organizma nasıl daha da saldırganlaşırsa, Kapitalizmde daha saldırganlaşacaktır

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top