Genel

ÇÖKÜNTÜ…

Toplumun yalnızca maddi gereksinimleri peşinde koşan bireylere dönüşümün sonucu olarak ortaya çıkan ve diğer önemli bir boyutu olan manevi çöküntü bir bütün halinde toplumların ruhsal açıdan hastalıklı bir yapı kazanmasına neden olmuştur.
Çözülen toplumsal ilişkilerin yarattığı sonuç olan, karşısındaki insanları düşman olarak algılama, insanların birbirlerine , dolayısıyla kendilerine karşı güvensizlik içinde olmalarına neden olmuştur.
Güvenin temeli olan insalcıl özellikler, insanlara rekabet sonucu düşman görülmesiyle toptan yadsımış, yalnızlaşan bireyin kendine karşı geliştirdiği güven ise, insani özelliklerden beslenmediği için sahte bir nitelik kazanmıştır.
insani özelliklerin her düzeydeki yıkımı; sevgi, şefkat, güven, dayanışma, paylaşım gibi bilinçli üretici etkinlik sonucu ortaya çıkan insani duyguların yıkımına ve bireyin giderek yalnızlaşıp içine kapanmasına neden olmuştur.
Toplumsal ilişkilerden yalıtılan bireyin ulaşacağı sonuç ise ya özellikle şiddet eksenli ruhsal hastalıklar ya da dinsel- kimyasal uyuşturucularla bilincinde tamamen uzaklaşması olmuştur.
Psikolojik hastalıklardaki görülmemiş artışın temel nedeni , Kapitalizmin yarattığı duygu ve düşünce yoksunluğu kaynaklı yalıtılmışlıktır. Öte yandan kendini boşlukta ve yalnız hisseden kapitalizmin bireyi, manevi tatminsizliğini- ekonomik durumu elvermese de, üretim dışı yöntemlerle ulaştığı paralar aracılığıyla elde ettiği kimyasal uyuşturucular aracılığıyla kısa zamanlı da olsa sahte cennetlerle kendini avutmayı seçmektedir.
Bizzat kapitalizm tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ticaretinin amacı , kitlelerin sistem dışı çözümlere yönelmeleri içindir.
Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı bir yanda milyonları bünyesine alıp sahte cennetlerle tatmin olmalarını sağlarken, aynı zamanda kapitalistlerin kasalarını da doldurmakta ve en önemli etkisini de sistemin sonuçlarına karşı çıkmayan, uyuşmuş kitlelerin oluşmasında göstermektedir. Yaşadığım Avustralya’da çok korkunç boyutlarda eroin, marivana, içe, uyuşturucu hapları peynir ekmek gibi satılıyor, sokak köşeleri evsiz insanlardan geçilmiyor.
Diğer bir uyuşturucu olan DİN ise, geçmişte sahip olduğu gücünü yeniden kazanırken, geleneksel dinlerin ortaya koydukları çözüm yöntemleriyle yetinmeyen kitleler, yeni dinsel tarikatlar oluşturmaktadırlar. ülkemizde ve Avustralya açısından yansımasını, islami akımların gelişmesinde gösteren, din’i çözüm olarak görme, özünde toplumun MANEVİ ÇÖKÜNTÜSÜNÜN yol açtığı boşluğun sonucudur.
Çoğunluğunu ezilen kitlelerin oluşturduğu din’e doğru bu kitlesel yönelişin kaynağında gelecek umudunun yok olması vardır.
GAZETE KÖK AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
10/11/2021
Victoria / Melbourne

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu