Genel

ÇELİŞKİ İÇTEDİR!

Her hareket gerçektir. Her hareketi karşıtların savaşımının ürünüdür.
Bu savaşım içtedir. Yani ele alınan araştırılan konunun dışında değildir. Onun özüdür. Eğer dünyamızda hiç bir çelişki olmasaydı, dünyamız değişmezdi. Bir tahıl tanesinde eğer çelişki olmasaydı, yalnız bir tahıl tanesi( Çekirdek) olarak kalırdı. Ama o bir bitki olacak çiçeğe duracak meyve verecektir. Çekirdeğin yok olup bir başka biçime dönüşmesi (nicelden nitele ) değişiyorsa özünde kendisi hemde kendisinden başka bir şeydir. Niçin yaşam yalnız değildir? Ölüme dönüşür. Çünkü ÇELİŞKİ İÇTEDİR. Çünkü yaşam ölüme karşı gündelik savaşımdır.
Yaşam meyvelerini verdikten sonra ölüme doğru gitmekte ve bir gün ölüp yok olmaktadır.
Her an bir kısım canlı hücreler ölür, başka yeni hücreler doğar onların yerini alır. Ta ki ölüm onları yenene kadar.
Metafizikçi ZITLARIN BİRLİĞİ’ni ayrı ayrı değerlendirilir.ölümle yaşamı birbirinin karşısına koyar. Ve mutlak olarak , her türlü çelişkiden arınmış bir EVREN kendini yenilemeyen olurdu. Örnek olarak bir insanı ele alalım. Bu insanın bilgisiz(cahil) olduğunu varsayalım. Bu insanın birşeyler öğrenmek istediğini düşünelim. Bu insan iç çelişki içinde değilmidir? Bir suyun hem su hem buhar olduğunu hepimiz biliyoruz. Böyle bir değişmenin iç çelişki olduğu gerçektir. Şeylerin gelişmesinin ana nedeni dışta değil içtedir. Yani şeylerin iç çelişkileridir. Şeylerin hareketleri ve gelişmeleri içlerinde bu gibi çelişkilerin varlığı nedeniyle olur. Bu olayların iç çelişkileri gelişmeselermiş başlıca nedenleridir. Çelişkilerin ve olayların iç çelişkileri bunların iç bağları ve birbirleri üzerinde etkileri ikinci derecede nedendir.
GAZETE KÖK/ AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER 5/10/2021
Melbourne

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top