Gündem

CANLI EMEK OLMADAN KAPİTALİZM VAR OLABİLİR OLABİLİR Mİ?

CANLI EMEK OLMADAN KAPİTALİZM VAR OLABİLİR Mİ?

Umut ileri

 Hayatın kendisi yani yaşam, maddi temeller üzerine kurulmuştur.
Gelişimin dinamiği İHTİYAÇTIR.
İnsanlar yaşayabilmek için yemek, içmek, giyinmek ve barınmak zorundadır .

Bu arada kendi geçim araçlarını üretirken, kendi maddi yaşamlarını da üretirler.
Bunun için de doğayla karşılıklı ilişkiye girerler.
Bu ilişkinin aracı EMEKTİR.
Emek aracılığıyla, kendi gereksinmelerini karşılamak için ÜRETİM yaparlar.

Başlangıçta üretimin maddi koşulları ile doğrudan üreticiler arasında birlik söz konusuyken, yani ilkel komünal toplumda insanlar kendileri için üretirlerken, gereksinmelerin artması ve başkaları için de üretmek zorunda kalmaları, kendi aralarında iş bölümünü ortaya çıkarmış ve bunun sonucu olarak da üretimin maddi koşulları ile doğrudan üreticiler arasındaki bağ koparak insanın emeği, yine insanın karşısına yabancılaşmış emek olarak çıkmıştır.
İş bölümü aslında bir sınıf üretme ilişkisidir ve bu gelişme sonucu SINIFLAR ve onun varlık nedeni olan DEVLET ortaya çıkmıştır.

Sermaye emeği, üretim araçlarının özel mülkiyetini kullanarak tahakküm altına alır ve onu yabancılaşmış emek, ücretli emek haline getirir.
Sermaye kendi varlığını ÜCRETLİ EMEK üzerinden sürdürür.

ÜCRETLİ EMEK üzerinden elde ettiği artı değeri, pazarda realize ederek kendini büyütür.
O halde Komünistlerin SERMAYEYİ ortadan kaldırmak için yapmaları gereken aynı zamanda ÜCRETLİ EMEĞİ DE ortadan kaldırmaktır.
Bu bağlamda baktığımızda, kendi sınıf karşıtını kaldırarak kendini de yok etme politik öznelliğine sahip tek sınıf İŞÇİ SINIFIDIR.

Okuyucu tüm bunları neden yazdığımızı haklı olarak bize sorabilir.
Günümüzde işçi sınıfına elveda diyen SINIF KAÇKINLARINA verilmiş bir yanıttır yazdıklarımız.

Çünkü onlar, işçi sınıfının artık üretim dışına itildiğini, sermayenin artık üretimden ve ücretli emek üzerinden kendini var etmediğini, varlık nedenlerinin sanal, spekülatif para hareketleri olduğunu savlarlar.
Asıl işin vahim yönü, bu spekülatif hareketleri üretimdeki hareketliliğin önüne koyarak akılları sıra  hem sınıfları hem de sınıf mücadelesini yok sayarlar.

Bunların bir kısmı da üretim teknolojisindeki gelişmeler sonucu artık canlı emeğin yerini makinaların ve robotların aldığını öne sürecek kadar işi ileriye götürerek, sermayenin bu yolla kendiliğinden ortadan kalkacağını vaaz ederler.

Sömürünün kaynağı canlı emektir.
Çünkü artı değeri yaratan ve sermayeyi var eden canlı emektir.


Bunların anlamadığı, Kapitalizm’in bu teknolojik gelişmeleri, kendi icazeti altında gerçekleştirdiğidir.
Kendini var eden, kendi varlık koşulunun bir nedeni olan canlı emeği üretim sürecinden yok etmek Kapitalizm’in işine gelmez.

Üstelik onun canlı emeğe, üretim sürecinin dışında pazarda da gereksinmesi vardır.
Kölesi tarafından beslenebilmesi için, kölesini beslemek zorundadır.

Robotlu üretim teknolojisi, geleceğin toplumunun teknolojisidir.
Bu teknoloji Kapitalizm’in bağrında ÖZGÜRLEŞTİRİLMEYİ beklemektedir.
Komünist Toplumda insanlar ancak bu yolla toplumdan İHTİYAÇLARI KADAR alabilir, ancak bu yolla çalışmak zorunluluk olmaktan çıkabilir.

İnsan ancak o zaman zorunluluk sınırını aşarak gerçekten özgürleşir ve tarih öncesine son vererek, kendi tarihini, geçmişten devr olan koşullar olmadan KENDİ ÖZGÜRCE yazabilir.
veda

03 Mayıs 2021

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top