Genel

Bütün yoldaşlar! Ülkemizin bütün komünist devrimcileri!

Revizyonist kliklerle oportünistlerle, reformistlerle, Kemalizmle, her türlü bağlarımızı koparalım!
Marksist – Leninist saflarda yıkılmaz bir birlik kuralım!
Önümüzde çetin ama şanlı mücadele günleri var, sınıf mücadelesinin Denizine bütün varlığımızla atılalım!
Bu mücadele Kahraman işçi sınıfımıza, fedakar ve çilekeş köylülerimize, yiğit gençliğimize, emekçi kadınlarımıza sonsuz bir güven duyalım. Marksist- leninistler hangi kılık altında ortaya çıkarsa çıksın revizyonizme karşı mücadeleyi kararlı, ve azimli olarak yürütmeye devam edeceklerdir. Maskelerini açığa çıkartacaklardır.
Marksist- Leninstler kendi hatalarına karşı da insafsız olacaklar ve eleştiri , özeleştiri ilkesini samimiyetle ve cesaretle uygulayacaklardır.
Bugün ülkemizde ve dünya ülkelerinde komünist Devrimcilerin esas görevi silahlı mücadele içinde halkın 3 silahını inşa etmektir. Subjektivizmden, Revizyonizmden ve doğmatizmden arınmış, kitlelerle kaynaşmış, teori ile pratiği birleştiren, özeleştiri metodunu uygulayan Çelik disiplinli bir Komünist partisi, böyle bir partinin önderliğinde halk silahlı kuvvetleri, yine böyle bir partinin önderliğinde halkın birleşik cephesi: İşte düşmanı yenmede kullanacağımız halkın 3 silahı bunlardır. Gerisi hikaye.
Marksist-Leninistler bu amaçla ülkemiİn çeşitli bölgelerinde ve dünya genelinde ve kitleler arasında silahlı mücadelenin ateşini tutuşturmak azminde ve kararlılığındadır.
GAZETE KÖK/ AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER.

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top