Gündem

BÜTÜN BURJUVA DEVLETLER ÖZÜNDE MAFYATİKTİR…

BÜTÜN BURJUVA DEVLETLER ÖZÜNDE MAFYATİKTİR…

Burjuva devletlerin ve Burjuva Parlamentoların tarihi incelendiğinde, Bugün sistemin ne denli kirli, mafyatik ve halk düşmanı olduğu görülür. Parlamento, burjuva devlet aygıtının kitleler üzerindeki yaptırım gücüdür…

Yasama, yürütme, yargıyı kontrol eder ve emekçilerin bütün yaşamını ( ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel ) egemenler buralarda dizayn ederler…

Bugünün burjuva parlamentoları tarihsel olarak miadını doldurmuş, ve en gerici, en baskıcı, en entrikacı, en mafyatik siyasi kurumlar dönüşmüş ve emekçiler üzerinde faşist baskı aracı konumundadır…

Ancak, Parlamento egemenlik aracı değildir. Hakim sınıfların elinde ki örgütlü zor, egemenlik aracı olarak devlettir. Devlet iktisadi yapı üzerinde sınıfsal çelişki ve çatışmalara uygun şekil alır. Nispi demokrasi dönemleri hariç özünde Parlamento, devlet içindeki bütün gerici ve faşist aygıtların, mafyanın ekonomik güç mücadelesi arenasıdır ve toplamda bu sınıflar devlet tekelini paylaşırlar…

Parlamento bu şekillerden biridir…

Türkiye’de parlamento denilen burjuva ideolojik karargah, karşı devrimci bir ittifaklar kliği tarafından zorla ele geçirilmiş ve parlamento bir anlamda lagvedilmiştir. Bu klik süreç içinde palazlanmış, büyümüş ve büyük bir Mafya ve sermaye tekeline dönüşmüştür. Bugün esas baş düşman bu kliktir…

Bütün bu nedenlerle burjuva parlamentolar hiç bir koşulda emekçilerin, ezilenlerin hizmetinde değildir, bir avuç entrikacının ve mafyanın, para babası baronların hizmetindedir… Parlamento, özünde dönemin baronları tarafından krallıkla devleti ortak yönetmenin talep edilmesiyle birlikte ortaya çıkmıştır…

Erdoğan ATEŞİN

20.05.2021

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top