Genel

BURJUVA DEMOKRASİSİ SERMAYENİN DİKTATÖRLÜĞÜDÜR…

Burjuva demokrasisinde, Emekçiler, işçiler de dahil tüm bireyler siyasi bakımından düşünebilirler düşüncelerini ifade edebilirler siyasi bakımdan özgürdürler. Emekçi sınıflar, devlet yönetimine katılmak için gerekli siyasi özgürlüklere ve haklara sahiptirler. Ancak bu özgürlükler, görünüşte var olan özgürlükleridir. Çünkü İşçiler , emekçiler en özgür oldukları en demokratik burjuva cumhuriyetlerinde bile ücretli kölelerdir. İşçilerin , emekçilerin gerçek demokrasiye ve özgürlüklere kavuşmaları, ancak, ekonomik kurtuluşlarına, ücretli köle olmaktan kurtulmalarına bağlıdır.
Ekonomik kurtuluş ve ücretli köleliğin kalkması ise, kapitalizmin yok edilmesi ve sosyalizmin kurulmasıyla mümkündür.
Bu nedenle,kapitalizm Şartlarında işçilerin emekçilerin siyasi bakımdan Özgür olmaları, biçimsel bir özgürlük olup, ekonomik ve sosyal bakımdan burjuvaziye tamamen bağlı olmalarını ortadan kaldıramamaktadır. Aksine kapitalizm şartlarındaki özgürlüğün temeli, ekonomik bağımlılık, ücretli köleliktir. İşte nasıl kapitalizm şartlarında siyasi özgürlüklerin en alası bile, işçilerince emekçilerin gerçek özgürlüğe kavuşmalarına yol açmıyorsa; Emperyalist sistem içinde kazanılan siyasi bağımsızlığın en alasıda geri ülkelerin gerçek özgürlük ve bağımsızlığa kavuşmasına yol açmaz.
Gene nasıl kapitalizm şartlarında siyasi özgürlüklerin en alası işçiler ve emekçiler için görünüşte bir özgürlük, sahte bir özgürlükse; Emperyalist sistem içinde siyasi bağımsızlığın en alasıda görünüşte ve sahte bir bağımsızlıktır. Revizyonistler demokrasi meselesini sınıfsal içeriğinden soyutlayarak, işçi sınıfı için gerçek demokrasi olan proleter demokrasiyle burjuva demokrasisi arasındaki farkı yok ettikleri gibi; ezilen ulus ve halklar için ifadesini devlet ikdidarını proletarya ve halk sınıflarının elde tutulmasında bulan gerçek bağımsızlıkla görünüşteki bağımsızlık arasındaki farkı yok ediyorlar.

 1. BÖLÜM
  DEVAM EDECEK…
  GAZETE KÖK AVUSTRALYA
  HÜSEYİN BİÇER
  MELBOURNE
  17/8/2021
Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top