Genel

BURJUVA DEMOKRASİSİ SERMAYENİN DİKTATÖRLÜĞÜDÜR…

Çağımızda hem emperyalist devletler arasında, hem emperyalist devletlerle Dinci gerici gruplar arasında uzlaşır ilişkiler bulunmaktadır . Emperyalizmin bir dünya sistemi oluşturması, kapitalizmin uluslar arası tekelci evresinde tek tek bütün ülkelerin ekonomisinin, dünya ekonomisi denen zincirin halkalarını teşkil etmelerinin kaçınılmaz sonucudur.
Kapitalizmin tekelci evresinde sermaye, uluslararasılaşma süreci içine girmiştir.
Modern kapitalist ülkelerde tekellerin mali sermayenin ortaya çıkması ve dünya ölçüsünde eğemenliğinin gerçekleştirmesi süreci , aynı zamanda sermayenin uluslararasılaşma sürecidir. Bu süreç içinde bütün ülkeler ve ulusal ekonomiler, dünya ekonomisi denen zincirin halkaları haline gelmiştir.
Tekelci evrede sermaye uluslararası bir nitelik taşıdığından mali sermaye grupları birbirinden bağımsız değildir.
Ulusal mali sermaye grupları binbir bağla birbirine bağlı olup, uluslararası mali sermayenin unsurlarını oluştururlar. Mali sermaye grupları arasındaki çelişmelerin ifadesi emperyalist devletler arasındaki çelişmelerle aynıdır.
Tamamen ulusal bir nitelik taşıyan mali sermaye grupları arasındaki çelişmeler değil, ulusal özelliklerini sermayenin uluslararasılaşması temelinde sürdüren çeşitli mali sermaye grupları arasındaki çelişmeleridir. Emperyalistler arasındaki çelişmeler ve ilişkiler, sermayenin uluslararası niteliğinden soyutlanarak ele alınamaz.
Emperyalist devletler arasında baskı, bağımlılık ve denetim ilişkisinin bulunması, onların birbirlerinin müttefikleri olmalarına ve saldırgan emperyalist bloklar oluşturmalarına dün olduğu gibi bugün de engel değildir.
Emperyalist devletler arasındaki ittifaklar, bağımsız devletler, ve dinci gruplar gibi denetim altında tutanla , denetim altında olan ve gerici dinci gruplar arasındalar oluşabilmektedir. Taliban, el kaide, ışıd, el nusre arasında oluştuğu gibi.
Emperyalist devletler arasındaki gruplaşmalar, bağımlılık ilişkileri üzerinde şekillendiğinde daha kararlı ve istikrarlı olmaktadır.
Günümüzde emperyalist devletler arasında dünyayı yeniden paylaşmak ve yeni etki ve nüfuz alanları ele geçirmek. Ülkelerin yer altı yer üstü zenginliklerini oluşturduğu kuka hükümetlerle tarafından yağmalamak ilişkileri içerisindedirler.

  1. bölüm (SON)
    GAZETE KÖK/ AVUSTRALYA
    HÜSEYİN BİÇER
    Melbourne 19/8/2021
Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top