Politika

BİZ CAHİLLER KAPİTALİZME BAĞIRMAKTAN ÖFKELENMEKTEN VAZGEÇMELİYİZ.

BİZ CAHİLLER KAPİTALİZME BAĞIRMAKTAN ÖFKELENMEKTEN VAZGEÇMELİYİZ.

UMUT İLERİ

Sosyal Medyada bir paylaşımda bir cümle geçiyor”Kapitalizme ve kapitalistlere kızmak,öfkelenmek ,bağırıp çağırmak Marxizmden uzak bir cahillikten başka bir şey değildir. Unutmayalım. Kapitalizm olmasaydı, komünizm gelmezdi.”


Hadi hep beraber, Komünizm’in önünü açtığı için Kapitalizme teşekkür edelim!
Hatta işçilere, emekçilere, içinde olduğunuz bu açlık ve sefalet nedeniyle sakın Kapitalizme kızmayın, ona öfkelenmeyin, onun sayesinde sınıfsız, sömürüsüz Komünist Topluma varacağız diyelim!

Aslında bu arkadaşın ifade etmek istediği Komünizme varmak için Kapitalist aşamadan geçmek zorunluluğunda olduğumuz.
Ama bu ifade etmek istediğini çok yanlış bir cümle ile dile getirmiş.

Bir kere Kapitalizm kendiliğinden, bir Devrimci müdahale olmadan Komünizme “evrilmez”.
Biz Evrimci değil, Devrimciyiz.
Yığınların bu soygun ve talan düzenine karşı olan öfkesini, onları işçi sınıfının öncülüğünde örgütlemeden, onları DEVRİMCİ bir Politik Müdahaleye yöneltmeden Komünist Topluma varmak olası değildir.
 
Komünist Toplum yoksulluğun değil zenginliğin paylaşıldığı bir toplumdur.
Zenginlik derken kast edilen Üretici Güçlerin gelişmişliğidir.
Komünist Toplum, Üretici Güçlerin gelişmişlik düzeyinin üretici güçlerin gelişmişlik seviyesinin herkesin ihtiyacına göre almasına yetecek düzeyde olduğu bir toplumdur.

Kapitalizmde Üretici Güçleri geliştirmiştir ama kendi kar kıskacında.
Kapitalizm artık üretici güçlerin Özgürce gelişiminin önünde engel haline gelmiştir.
O nedenle Kapitalizmin bağrında gelişen Komünist Toplumun maddi  öncülleri ÖZGÜRLEŞTİRİLMEYİ beklemektedir.

Aslında Marks Kapitalizmle ilgili Komünist Manifesto da dile getirdikleri konuyu daha da iyi açıklamaktadır.
“Ve burjuvazinin artık toplumda egemen sınıf olarak kalacak ve kendi varlık koşullarını topluma belirleyici yasa olarak dayatacak durumda olmadığı burada açıkça ortaya çıkıyor. Egemen olacak durumda değildir, çünkü kölesine köleliği çerçevesinde bir varlık sağlayacak durumda değildir, çünkü kölesini, onun tarafından besleneceği yerde, onu beslemek zorunda kaldığı bir duruma düşürmeden edemiyor.
Toplum bu burjuvazinin egemenliği altında artık yaşayamaz, bir başka deyişle, onun varlığı toplumla artık bağdaşmıyor.”(Karl Marks-Komünist Manifesto )

Marks burada Toplum Burjuvazinin egemenliği altında yaşayamaz, onun varlığı Toplumla bağdaşmıyor derken, 173 yıl öncesinden  Kapitalizme son noktayı koymuştur.

VEDA

15 Mayıs 2021

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top