Genel

Benzer tarihsellik içerisinde yer alan ancak o tarihsellik içerisinde farklı sonlara ulaşan iki kişi. Kerenski ve Mustafa Kemal!

Umut İLERİ

Mustafa Suphi ve yoldaşları 100 yıl önce bugün katledildiler: 15’leri kim öldürdü?

İkincinin şansı belki de, ilkinin başına gelenleri görmesi ve buna karşı önlem almasından geliyor. Kerenski’nin yoluna Lenin’in başında olduğu Bolşeviklerce son verilmiş ve altı ay gibi kısa bir süre sonunda, “Bütün İktidar Sovyetlere” diyen Lenin, Rusya da İşçi Sınıfı İktidarını ilan etmişti. Mustafa Kemal ise Kerenski’nin başına gelenleri önceden görmenin avantajını iyi kullanmış, aynı sonu yaşamamak için Mustafa Suphi ve yoldaşlarının katline ferman vermiştir.

Mustafa Suphi ve yoldaşlarının Anadoluya gelmesinin iki nedeni vardı. Bunlardan ilki Milli Mücadeleye katılarak, Emperyalist İşgale karşı savaşmak diğeri ise bu savaşı, Sosyal Kurtuluşla, tıpkı Rusyada olduğu gibi bir İşçi İktidarı ile sonlandırmaktı.

İşte bu iki insanın, Kerenski ve Mustafa Kemalin kaderleri burada ayrılıyordu!

Kemalist Burjuvazi ve onun temsilcisi Mustafa Kemal ve arkadaşları, Mustafa Suphi ve yoldaşlarının asıl niyetlerini fark ettiklerinden, Krenski’nin başına gelenlerin kendi başlarına gelmelerini istemedikleri için, onların katline ferman verdiler! Bir gece yarısı, Mustafa Suphi ve Yoldaşları, Karadeniz’in hırçın sularında katledildiler.

Nazımın şiirinde söylediği gibi, iki motor, katledenlerin motorunda Kemalist Burjuvazi, katledilenlerin motorunda ise Mustafa Suphi ve yoldaşlarının temsil ettiği İşçi Sınıfı vardı.Tarih Sınıf Mücadelelerinin tarihiydi ve Sınıf Mücadelesi devam ediyordu!

Bu mücadelede o an için Rusya’da kazanan İşçi Sınıfı oldu, bizde ise ne yazık ki kazanan Kemalist Burjuvazi, kaybedende İşçi Sınıfı oldu.

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top