Genel

Başlarken!

Habercilikte – Basında Bilimsel Ahlak…

Tarihsel ve toplumsal bir olgu olarak Ahlak, genelde bilgisel nitelikte değerlendirilen Etik kavramıyla aynılaştırılarak düşünülmüştür. Oysaki ahlak ve etik aynı şeyler değildir.

İnsanlığı kuşatan bu eşitsizler dünyasında, toplumsal bir olgu olarak ahlak, yaşadığımız bugünkü toplumsal sistemin bizi kuşatan yıkıcı şiddetiyle mücadele içinde, genel bir sistem eleştirisi, sistem analizi ve onu düşünsel ve pratik içinde değiştirmek için insanın ortaya koyduğu politik ve pratik davranışta anlam buluyor.


Bundan ötürü ahlak, insanın doğayla ve toplumsal olarak, sosyal, siyasal, ekonomik ve pratik bütün bu alanlarda, doğru uyum içinde, yanlışa karşı doğru tutumda karşılığını bulur. Kolektif bilimsel akılın, toplumsal değişimde takındığı tavır, bütün insan doğamızı kuşatan şeylerle olan ilişkimizde anlam kazanır ve bu yönelim ve bilimsel ahlak, bu değişimin içinde billurlaşarak kristalize olur.


Bunun önemli ayaklarından biri de basındır.


Bu eşitsizler dünyasında insan ilişkileri, ekonomik eşitsizlik, devletler arasında ve devletlerin kendi sınırlar içinde de başka- başka toplumsal ve sınıfsal eşitsizlikler üretmektedir. Irkçılık, etnik ayrımcılık gibi, kadına yönelik şiddet, kadının toplumsal statüsü, çocuklara yaklaşım da doğru tutum, özgür ve doğru haber, emeğe saygı, insana saygı ahlaki bir standarttır. Devrimci ahlak, tüm bu toplumsal değişim ve değerleri kapsayan bu değişime dönük, entelektüel faaliyet ve buna adanmış politik pratik bir zorunluluktur. Ahlak, toplamda ve diğer anlamda insanın bütüncül kültürel dünyasına içkin ve onun değerler sisteminin bütünüdür…


Gazete Kök, bütün bu bilimsel gerçeğin/ gerçeklerin değer ve normlarına bağlı bir misyonun takipçisi olacaktır.


Gazete Kök

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu