Gündem

BAĞIMSIZLIK

Umut İLERİ

 

BAĞIMSIZLIK

Bugünlerde dillerden düşmeyen bir kavram BAĞIMSIZLIK!
Özellikle de Emperyalizmi dışarda arayanların dile getirdiği kavram BAĞIMSIZLIK.
Üstelik kimi “sol” siyasal oluşumlar bu istemlerini Ay Yıldızlı Bayrak altında dile getiriyorlar.
İnsan merak ediyor!
Acaba bu ülkede ki egemenler, sınıfsal iktidarın sahipleri tutsak mı edilmiş?
Ancak bugünün Dünyası, BAĞIMSIZLIK Kavramın da sorgulanması gerektiğini bizlere söylemektedir.
Kapitalizmin küreselleştiği, Burjuvazinin Emperyalistleştiği, Ülke ekonomilerinin bir Network ağı gibi birbirine bağlandığı, Ulusal pazarların tek bir Dünya Pazarı ile organik bir bütünlük sağladığı günümüzde nasıl bir BAĞIMSIZLIK söz konusu olabilir?
İçerisinde yaşanılan, bir Dünya Sistemi olan, Emperyalist-Kapitalist Sistemden kopmadan bir BAĞIMSIZLIK yaşanabilir mi?
Sermayenin Ulusal sınırları aştığı, Dünyanın Ulus ötesi Tekellerin, Uluslararası Finans Oligarşinin Egemenliğinde olduğu bir Dünyada BAĞIMSIZ kalmak olası mı?
Emperyalizm, artık ülkeler için dışsal bir olgu olmaktan çıkmış, içselleşmiştir.
Emperyalizme karşı mücadele, Emperyalist Burjuvaziye karşı mücadeleden bağımsız değildir.
Komünistler, Emperyalizme karşı mücadeleyi Ülkesel Ölçeğin içinde de ele almak zorundadırlar.
Artık kendisi de Emperyal emellerini gerçekleştirmek için her tür varyasyona girebilen Emperyalist Burjuvazinin iktidarda olduğu bir ülkenin Devrimcileri, kendi Emperyalist Burjuvalarına karşı
mücadele vermeden, Anti-Emperyalist mücadelenin içerisinde olamazlar.
Lenin o dönemden bunu görmüş ve şöyle demiştir.
“1850 lerde Avrupa Kıtasında tarihsel sürecin içeriğini belirleyen Emperyalizm değil, burjuva ulusal kurtuluş hareketleriydi. İlerlemenin kaynağında burjuvazinin feodal ve mutlakiyetçi güçlere karşı hareketi vardı. Fakat artık,nesnel tarihsel durumun “belirleyici”özellikleri değişmiştir ve ulusal kurtuluş için çabalayan sermayenin yerini uluslararası, gerici ve Emperyalist finans kapital almıştır” (YENİLGİCİLİK VE ENTERNASYONALİZM: Vladimir İlyiç Lenin )
Emperyalizm bir Dünya Sistemidir.
“Sermayenin egemenliği enternasyonaldir. Bu nedenle tüm ülkelerin işçilerinin kurtuluş mücadelesi de ancak bu mücadele, işçilerin uluslararası sermayeye karşı ortak mücadelesi olduğunda başarılı olabilir.” Lenin-(Seçme Eserler, c.1, s.467-8)
Öyleyse Komünistlerin yapması gereken, İşçilerin Uluslararası Sermayeye karşı ortak mücadelesini örgütleyecek, tüm Ülkelerin İşçilerinin ortak etkinliğini sağlayacak Enternasyonal Örgütlenmenin
bir an önce hayata geçirmektir.
Umut İLERİ

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu