Genel

AYDIN AYDIN : “GÖRKEMLİ HATIRALAR” VE SERHAN ASKER.

” GÖRKEMLİ HATIRALAR” VE SERHAN ASKER.

Uzun süreden beri Halk TV de hafta sonları yayınlanan “Görkemli Hatıralar ” program’ı , gözlemlediğim kadarıyla özellikle “SOL ” kesimin ” yoğun” ilgisini çekiyor.

Adı ” Görkemli , aslında “Görkemsiz” olan bu program, var olan gerçeklerin bilinçlice içi boşaltılarak ve sınıfsal içerikten kopartılarak , ve içini “Cumhuriyet ve Atatürk’le ” doldurularak ve devrimcileri bunlarla “kaynaştırmak” , “aynılaştırmak” suretiyle sözde “Görkemli”, aslında “görkemsiz” reformist düzen içi bir programdır.

Burjuvazi , yıllardır kendi düzenine muhalif olan başta komünist , devrimci , demokrat , aydın , ilerici , sanatçı kim varsa yoğun saldırıda bulunmuş , onları yok etmek için üstün çaba sarf etmiştir. Bugünde olduğu gibi..

Susturmak , yasaklamak , öldürmek , zindanlara atmak , yargılamak , katliamlar ve suikastler yapmak burjuvazinin temel görevi olmuştur. Ne var ki , bunu yapmayı temel görev olarak uygulayan burjuvazi , başaramadığı ve yığınların beynine ve bilincine kazınmış devrimci , komünist düşünce ve bilinci , bu yönde yığınlara mal olmuş kitle önderlerini , yazar ve sanatçıların kitleler üzerindeki etkisini törpülemek , ve onun “İÇİNİ BOŞALTARAK “SAHİPLENMEK” burjuvazinin vaz geçilmez görevi olmuştur. Tıpkı bugün “GÖRKEMSİZ HATIRALARDA ” yapıldığı gibi.

Denizler’i , Sinanlar’ı , Nazımlar’ı , Arifler’i , Sabahattin Aliler’i ve benzerlerini anmak adı altında , “içini boşaltarak , Kemalizme bağlamak , ona yedeklemek ” çabasından başka bir şey değildir.

Özellikle 68 kuşağının bir biçimde ( Kaypakkaya dışında ) Kemalizimden etkilenmiş olmalarını çok iyi bir biçimde kullanmaya çaba sarf eden bu program ve sunucusunun yoğun gayreti sözde sol , sosyalistleri bile ekran başına bağlamaya yetiyor.

Örneğin , Denizler’den bahsedilen programda ” Atatürk çizgisinde , cumhuriyet ve bağımsızlık” gibi laflarla “anılırken ” onun esas anlamda sosyalizm için mücadele ettiği ve sehpada yaşasın ML nin yüce ideolojisi vs ” sözleri yok sayılarak “içi boşaltılarak” sözde sahiplenildiği açıkça görülmektedir. Ayrıca Denizleri idama götüren Kemalist faşist devleti gizlemek ve hiç bir zaman ABD nin terör örgütü olan NATO dan çıkma iradesi ortaya koymayan Amerikan çocuklarına , kemalistlere hiç değinmeden , Denizlerin “anılması ” yukarıda söylenen nedenleri doğrular niteliktedir.

Aynı şeyleri Nazım’larda , Arif’lerde , Sabahattin Ali’lerde yapan program sahibi , bu insanları kimlerin “vatan haini ” ilan ettiğini , bu ülkeyi kimlerin ve nasıl onlara dar ettiğini , eserlerini nasıl yasakladıklarını , yaktıklarını, vatandaşlıktan kimlerin ve ne gerekçe ile çıkartıldıklarını , yıllarca zindanlarda nasıl ve kimler tarafından tutulduklarını , Ahmed Arif’e kimler tarafından işetene kadar işkence yapılıp ve öldü diye çöplüğe atıldığını , Sabahattin Ali’nin katli için Kemalistlerin sokak serserisi bir çakala nasıl tetik çektirdiklerin den sôz etmeden , sözde “anma ” çabaları kemalist zulmün kıçını kapatmak ve aynı zamanda bu devrimci – komünist yazar ve sanatçıları kendi kanallarına akıtmak ve bunlar üzerinden yığınları mevcut düzene bağlamaktır.

Adı ” Görkemli Hatıralar” olarak sunulan programa iyice bakıldığında , suç üstü yakalandıklarnı görmek mümkündür.

MUSTAFA SUPHİ ve KAYPAKKAYA niçin “Görkemli Hatıralarda ” yoklar.

İlki , Komünist partisinin kurucusu ve 15 arkadaşıyla Karadeniz’de M.Kemalin emriyle katledilirler.

İkicisi , Kaypakkaya’ nın 68 Kuşağı içerisinde ve dônemin Kemalizme en açık tavır koyan tek komünist lider olması ve işkence tezgahlarında EN GÖRKEMLİ DİRENİŞ sergilemesi nedeniyle , buradan Serhan Asker’e ekmek çıkmayacağı , yada ekmek çıkartamayacağı açıktır.

Sonuç olarak ;

Devrimci – komünistler , sınıf mücadelesine etkinliğini koyamadığı sürece , burjuva TV ve paçavra unsurlar , devrimcilerin görkemli geçmişinin içini boşaltarak “sahiplenmek” ve bunu “görkemsiz” hale getirebilmek için çaba sarf edeceklerdir.

Ta ki ..ASLANLAR ORTAYA ÇIKANA KADAR.

AYDIN AYDIN.

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top