Genel

AFGAN HALKI, EMPERYALİST İŞGALDEN SONRA ŞERİATÇI KARANLIĞA TESLİM EDİLMİŞTİR!

TKH Afganistanda yönetimi Taliban’ın ele geçirmesi üzerine, bir basın açıklaması yapmış.

Umut İLERİ

“Afganistan’daki siyasal gelişmeler tek başına ABD emperyalizminin yenilgisi ile açıklanacak bir gelişme değildir. ABD emperyalizminin işgal ettiği Afganistan’dan çekilme nedenlerinin bir boyutunu işgal siyasetinin iflası ve başarısızlığı oluştursa da, bu yaşananlar emperyalizmin yeni stratejik hedefleriyle ilgilidir.

ABD emperyalizminin Taliban ile anlaşarak Afganistan’dan hızlı bir biçimde çekilmesi, istikrarsız bir bölge bırakma niyetiyle birlikte değerlendirilmelidir. Rusya, Çin, İran, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere bölge ülkelerini etkileyecek bu gelişme, adı geçen ülkeleri ve bölgeyi istikrarsız bir dönemle baş başa bırakma hesaplarının sonucu olarak görülmelidir.

“Yukarıda ki alıntı, aslında basın açıklamasının ne demek istediğini çok net ortaya koyuyor.TKH nin saptaması son derece doğru.

Gerçekten de Taliban’ın Afganistanda yönetimi ele geçirmesini, ABD nin yenilgisi olarak görmek hatalı bir bakış açısını yansıtıyor.Tüm dünya da hegamonyası gün geçtikçe gerileyen ABD, ister istemez belli bölgelerden çekilmek zorunda kalıyor..

ABD nin bu taktik adımı, Tüm dünyada bölgesel olarak süren Emperyalist Bloklar arası Hegamonya Paylaşım Savaşından bağımsız değil.Bölgesel olarak süren Hagamonya Paylaşım savaşında, zaman zaman bazı bölgeler, ön plana çıkıyor, savaşın yoğunluk merkezi olabiliyor.

Bu bağlamda, bu savaşa yönelik planlar değişebiliyor, ağırlık belli bölgelere kayabiliyor.Aslında ABD nin bölgeden çekilmesi tamamen taktiksel.Böylece Taliban’ı, başını Rusya ve Çin’in çektiği karşıt Emperyal Blokla baş başa bırakıyor.

Taliban bombasının pimini çekerek, diğer Emperyal Bolokun kucağına bırakarak, onların başına bu belayı sarıyor.

Ne yazık ki salt ABD “karşıtlığı” nedeniyle Talibanı haklı gören, hatta daha ileri giderek ona Anti-Emperyalist yaftası yapıştıran ve kendini solda gören Siyasi Oluşumların olduğu söyleniyor.Neofaşist Perinçek’in Partisinin dışında, Taliban güzellemesi yapan bir siyasi oluşuma rastlamadım, o da solda değil.

Oysa Taliban’ın ardında da geçmişte ABD olduğu, bir gerçek.

Tıpkı Saddamı’n ardında olduğu gibi.Daha sonra ABD Saddam’ı bir kenara atınca, bazı aklı evvel solcularımız Saddam’ı, ABD işgaline direndi diye Anti-Emperyalist ilan etmişti.

Her ABD “karşıtı” hareketi Anti-Emperyalist gördüğünüzde, Haması da, Hizbullahı da, hatta Esad’ı da Anti-Emperyalist olarak nitelemek gerekiyor.Bir kez daha yüksek sesle tekrarlayalım!

KAPİTALİZME KARŞI OLUNMADAN ANTİ-EMPERYALİST OLUNAMAZ!

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top